Veličina meleka nosioca Arša

Ebu Davud prenosi od Džabira ibn Abdullaha, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

قال رسول الله: (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام). 
“Dozvoljeno mi je da vam govorim o jednom meleku od Allahovih meleka, koji nose Arš. Između rese njegovog uha i vrata je razdaljina hoda od sedam stotina godina.”(Sahihus-suneni Ebi Davud: 3/895. br. 9353.)

Prenosi ga Ibn Ebi Hatim i kaže: “…sedam stotina godina leta ptice”, a recenzent Miškatul-mesabiha kaže: “Njegov sened je vjerodostojan.”(Miškatul-mesabih: 3/121. Pogledaj: Silsiletul-ehadisis-sahihati, br. 151.)
Taberani u svome Mu’džemul-evsatu prenosi sa sahih senedom od Enesa, r.a., da je rekao:

أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت.
„Allahov Poslanik, s.a.v.s. je rekao: "Dozvoljeno mi je da vam govorim o meleku, jednom od meleka nosioca Arša. Njegove noge su u dnu zemlje, na njegovom rogu je Arš, između resice njegovog uha i vrata je sedam stotina godina ptičjeg leta, taj melek govori: 'Slavljen neka Si Ti, gdje god da sam'."(Sahihul-džami’is-sagir, drugo izdanje: 1/208, br. 853.) 
Veličina meleka nosioca Arša Sulejman el-Eškar iz knjige Svijet meleka. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Veličina meleka nosioca Arša” Sulejman el-Eškar iz knjige “Svijet meleka”.

Vaš komentar