100 svjetskih velikana o islamu – Ivan Bunjin

Ivan Aleksejevič Bunjin, 1870–1953 je bio ruski književnik, pjesnik, romanopisac i novelista. Akademik ruske Sankt Peterburg akademije nauka. Za prevode s engleskog jezika (Longfellow, Byron) nagrađen je premijom Ruske fakademije nauka. Godine 1933. dobio je Nobelovu nagradu za književnost.

Bunjin je napisao više pjesama inspirisanih islamskom tematikom: Ковсерь (Kevser), Ночь АльКадра (Noć Al-Kadra), Черный камень Каабы (Crni kamen Kabe), Айя София (Aja Sofija), Завеса (Veo), Магомет и Сафия (Muhammed i Safija), Зеленый стяг (Zelena staza), a u svojoj pjesmi Тонет солнце (Tone sunce), o Kur’anu je napisao:

„Mi se kao priča iz djetinjstva sjećamo
Minareta u zemljama naših predaka.
Razmotaj, Vječni, nad pustinjom
Na večernjem tamnoplavom svodu
Knjigu zvijezda nebeskih – Naš Kur’an!”1

100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “100 svjetskih velikana o islamu – Ivan Bunjin” “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Иван Алексеевич Бунин, Собрание сочинений в четырех томах, Том 1. Стихотворения. Рассказы, Тонет солнце, стихи 8-12. 

Vaš komentar