Čuvaj se Iblisa koji stoji na putu zahvalnosti

Uzvišeni Allah nas je obavijestio u Svojoj plemenitoj Knjizi da je najveća Iblisova želja i cilj odvojiti čovjeka od zahvalnosti Njemu. Iblis je spoznao značaj zahvalnosti i činjenicu da je to jedan od najznačajnijih i najvećih stupnjeva koje čovjek može dostići, a Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

„E zašto si odredio pa sam u zabludu pao,” – reče – “kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!” (El-Hidžr, 39)

Pogledaj Allahova stvorenja i vidjet ćeš da većina njih nije zahvalna na blagodatima koje im je On podario, da negiraju Dobročinitelja! Razmisli o ljudima i vidjet ćeš da je većina njih neposlušna svome Gospodaru, većina njih nije zahvalna, niječu Ga, osim onih koje je Allah odabrao. Stanje je takvo jer ih Iblis na svim putevima presreće.

Ibn Kesir, tumačeći ovaj ajet, kaže (da je Allah kazao):

„Kao što si Ti mene u zabludi ostavio ili me uništio, tako ću ja presretati Tvoje robove koje si stvorio iz potomstva ovog čovjeka, zbog kojeg si me udaljio s Pravoga puta, puta istine i spasa. Odvraćat ću i ja njih od tog puta, kako Te ne bi obožavali, kako Ti ne bi tevhid ispoljavali, jer si Ti mene s njega udaljio. Pa ću im dolaziti sprijeda – unosit ću im sumnje u Ahiret.

I straga – budit ću im želju za dunjalukom. I s desna – unosit ću im sumnju u vjerovanje. I s lijeva – budit ću im želju za strastima. I Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće biti zahvalna! Neće Ti biti zahvalni na blagodatima koje si im podario u razumu, osjećanjima, postupcima, životu i onome što upotpunjuje njihovu prirodu u pogledu vjerovjesničkih uputa. Potpuna zahvalnost neće biti svojstvo većine, već veoma malog broja njih.“

Sebre b. Ebi Fakih priča da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:

„Šejtan presreće čovjeka na različitim putevima. Tako mu stane na putu islama i kaže mu: ‘Zar ćeš primiti islam i odreći se svoje vjere i vjere svojih roditelja i djedova?’ Kada ga čovjek ne posluša i prihvati islam, on mu se ispriječi na putu hidžre i kaže: ‘Zar ćeš ostaviti svoju zemlju i svoje nebo. Jer je primjer muhadžira kao primjer jahača koji je odsutan.’ Kada ga čovjek ne posluša i učini hidžru, on ga presretne na putu džihada i kaže mu: ‘Otići ćeš u borbu, rizikovati svoj život i trošiti imetak? Borit ćeš se i možeš biti ubijen. Tvojom će se ženom oženiti drugi, a imetak će ti razdijeliti!’

Pa ga čovjek ne posluša i ode u borbu.“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zatim dodao: „Ko ovako postupi, ima pravo kod Allaha da bude uveden u Džennet. Ko bude ubijen, ima pravo kod Allaha da bude uveden u Džennet. Ko se utopi, ima pravo kod Allaha da bude uveden u Džennet. I koga ubije njegova jahalica, ima pravo kod Allaha da bude uveden u Džennet.“1

Komentar

Iz prethodnog hadisa uočavamo šejtanovu težnju da odvede čovjeka u zabludu, jer je on iskonski i pravi neprijatelj čovječanstva. Zbog toga muslimani uvijek moraju biti na oprezu. Uzvišeni Allah kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

O vjernici, uđite u islam potpuno i ne slijedite stope šejtanove, jer vam je on neprijatelj otvoreni. (El-Bekare, 208)

Čuvaj se Iblisa koji stoji na putu zahvalnosti Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Šejtan nikada ne gubi nadu da može čovjeka zavarati. Ukoliko mu ne uspije u jednoj stvari, okreće se drugoj, samo s ciljem da ga odvrati od dobra.

Zbog toga se u plemenitom hadisu i spominje traženje zaštite od prokletog šejtana sa svih strana. Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, kaže: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije izostavljao ove dove ujutru i navečer:

‘Allahumme inni es’elukel-afije fi-d-dunja ve-l-ahire. Allahumme inni es’eluke-l-afve ve-l-afije fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. Allahummes-stur avrati ve amin rev’ati. Allahummehfizni min bejni jedejje ve min halfi, ve an jemini ve an šimali ve min feuki, Allahumme euzu bi azametike en ugtale min tahti.

Allahu moj, molim te za dobro dunjaluka i Ahireta, molim te za oprost i dobro u vjeri, dunjaluku i imetku. Allahu moj, prikrij moje nedostatke i otkloni moje strahove. Allahu moj, sačuvaj me onoga ispred mene i iza mene i s desne strane i s lijeve strane. Allahu, molim Te da me Svojom veličinom sačuvaš od napada ispod mene.’“2

Pojašnjenje

Značaj ove dove potvrđuje i saznanje da ukoliko šejtan tobom ovlada sa svih strana, on te liši vjere, odvoji te od čvrstog vjerovanja u Gospodara, spriječi te od spoznaje blagodati, a onda te odvrati od zahvalnosti na tim blagodatima. Čovjek je slabašan, ovisan je ovog oružja, ove Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, dove, kako bi njome porazio svoga neprijatelja i uklonio ga sa puta kojim se kreće.

Malik b. Dinar, Allah mu se smilovao, kazao je:

„U nekim knjigama sam pročitao: ‘Ukoliko želiš živjeti i dostići čvrsto vjerovanje i potpunost zahvalnosti Uzvišenom Allahu, onda nastoj ovladati svojim strastima, jer šejtan bježi i od sjene onoga ko ovlada strastima.’“3

Kajs b. El-Esamm, govoreći o ljudima koji su se Allahovom Knjigom zaštitili od šejtana i njegovih spletki i nagovaranja, kaže da su oni ovladali svojom dušom i potčinili je Uzvišenome, spoznali blagodati i zahvalili na njima:

Allah neka sačuva ljude koje sam vidio
Koji, kada se sjete Allaha ili ih nešto podsjeti na Njega, zajecaju

Kada bi se vatre džehenemske sjetili, zaplakali bi
A kada bi jedni drugima Kur’an učili, svijest bi gubili.

Njih šejtanski dodir ne dotiče
I dok uče, Allahu zahvaljuju i blagi su.

Čuvaj se Iblisa koji stoji na putu zahvalnosti Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Čuvaj se Iblisa koji stoji na putu zahvalnosti” dr. Aid el-Karni iz knjige “Budi zahvalan svom Gospodaru”.

  1. Taberani, br. 3134; Ahmed, br. 15958. 
  2. Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban i El-Hakim, navodeći da je sened ovog hadisa sahih. 
  3. El-Emsal min el-Kitab ve es-Sunne, 215/1. 

Vaš komentar