Da li islam prepoznaje kulturne aktivnosti?

Pitanje: Da li islam prepoznaje kulturne aktivnosti? Islam sadrži pravila i propise, po kojima se ponašamo u svakodnevnom životu. Da li islam priznaje kulturu? Znamo da šerijat spominje da su ljudi podijeljeni na plemena i narode, da bi se upoznavali.

Odgovor: Kultura je rezultat ljudske civilizacije: šta jedu, šta piju, šta oblače, skup njihovih jezika, običaja i vrijednosti. Sve je to kultura. Svaka grupa ljudi ima različitu kulturu. Ali, sve su to ljudska bića i sve se kulture prepliću. Islamski stav je da se trebate držati svake kulture koja ne protivrječi islamu, jer u njoj nema ništa loše. Šta ćete činiti ako u vašoj kulturi postoji nešto što nije u skladu sa islamom?

Taj dio kulture morate odbaciti i preferirati Božije naredbe. To je ljepota islama. Kad odete u Kinu, tamošnji muslimani prakticiraju kinesku kulturu. A ipak su muslimani. U Americi imate muslimane, ali i oni imaju svoju, američku kulturu. Isto je u Australiji, Francuskoj, istočnoj i zapadnoj Africi… Kultura je nešto prirodno. Ali, islam je na vrhu, a ne kultura.

Da li islam prepoznaje kulturne aktivnosti? Od korijena do ploda Halid Jasin Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Da li islam prepoznaje kulturne aktivnosti?” Halid Jasin iz knjige “Od korijena do ploda”.

Vaš komentar