Da li je Allahu potrebna naša zahvalnost?

Uzvišeni Allah je Svoje robove podijelio u dvije grupe: zahvalne, odnosno one koji priznaju Njegove blagodati, i nezahvalne. Najprezrenije kod Allaha je nezahvalnost i nezahvalnici, a najdraže Allahu je zahvalnost i zahvalni ljudi. Uzvišeni Allah kaže:

Ako budete nezahvalni, pa Allah je od vas neovisan. Allah nije zadovoljan da Mu nezahvalni budete, a ako Mu zahvalite, bit će zadovoljan. (Ez-Zumer, 7)

El-Begavi je kazao:

„Uzvišeni Allah nije zadovoljan nezahvalnošću i kufrom Svojih robova, i ovo je stav selefa. Oni su govorili: ‘Uzvišeni Allah nije zadovoljan kufrom nevjernika iako je to po Njegovoj volji. A ukoliko budete zahvalni svome Gospodaru i budete vjerovali u Njega, On će biti zadovoljan vama i nagradit će vas.’“(Me’alimu et-Tenzil fi tefsiri el-Kur’an, Begavi, 80/4.Me’alimu et-Tenzil fi tefsiri el-Kur’an, Begavi, 80/4.)

Kao što je spomenuto u plemenitom ajetu, i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas obavještava da je Uzvišeni Allah zadovoljan onim Svojim robovima koji zahvaljuju na blagodatima koje im daje. Imam Muslim u svome Sahihu bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Uzvišeni Allah je zadovoljan onim robom koji, kada pojede zalogaj, zahvali Allahu, i kada popije gutljaj, zahvali Allahu na tome.“(Muslim, 2095/4.)

En-Nedždi u Et-Tatrizu kaže:

„U ovome je pojašnjenje vrijednosti hamda i šukra Allahu na hrani i piću. Allahova počast se ogleda u tome što nas je opskrbio hranom, a zadovoljan je samo ako Mu zahvalimo.“(Tatrizu Rijadi es-salihin, 2095/1.)

Pojašnjenje

U prethodnom ajetu Uzvišeni Allah nas obavještava da On zna onoga ko cijeni i priznaje vrijednost Njegovih blagodati i zahvaljuje na njima. U našoj zahvalnosti Allahu nema nikakve koristi za Njega, Uzvišenoga, niti u našem nijekanju i nezahvalnosti ima za Njega štete. Korist zahvaljivanja vraća se, prije svega, na čovjeka.
Ako zahvališ Allahu, ti si dokazao da si spoznao Njegove blagodati, da ih uvažavaš i da se prema njima ophodiš na lijep i koristan način. Pokazuješ da Allahove blagodati koristiš u onome što će te usrećiti na dunjaluku i Ahiretu. Ako, pak, budeš Allahu nezahvalan, ne budeš shvatio Njegove blagodati i ne budeš spoznao svoga Gospodara, onda samo ti zaslužuješ prijekor.
Uzvišeni Allah kaže:

Onaj ko je zahvalan, u svoju korist je zahvalan, a onaj ko je nezahvalan, pa Allah je neovistan i plemenit. (En-Neml, 40)

Znači, i sama zahvalnost Allahu kojom je čovjek nadahnut jeste jedna od blagodati, i zbog toga je čovjek obavezan da bude Allahu zahvalan i na toj blagodati, odnosno, tom nadahnuću.
Šejh es-Sa’di je kazao:

„Allahova zahvalnost prema čovjeku ogleda se u činjenici da Allah Uzvišeni nadoknađuje boljim ono što čovjek ostavi radi Njega. Ko se približi Allahu za pedalj, Uzvišeni se njemu približi za aršin. Ko Mu se približi za aršin, Uzvišeni se njemu približi za rukohvat. Ko prema Allahu ide pješice, Uzvišeni prema njemu krene još brže, a ko čini nešto radi Allaha, Uzvišeni Allah mu to djelo višestruko vrednuje.
Slavljen neka je Onaj Koji je uputio Svoje robove na ono čime je On zadovoljan, a zatim im zahvalio na tome tako što im je dao veliku nagradu i brojne blagodati koje, u osnovi nije dužan dati. Čak je On, Uzvišeni, Sebi obavezao plemenitost i dobrotu i ovo je, nesumnjivo, ono što čovjeka podstiče da poveća svoja dobra djela i približavanje Gospodaru, jer ako čovjek učini jedno djelo pokornosti, za njega će biti nagrađen desetostruko.“(Tefsiru esma’illahi el-husna, Es-Sa’di, 210/1.)

Mahmud el-Verrak je u tom smislu kazao:
Ako je zahvalnost na blagodatima blagodat,
Onda je i meni obaveza na takvim blagodatima zahvaliti,
Kako će zahvalnost biti ispravna bez priznanja njenog dobra
Kada se dani oduže i kada život protekne.
Kada dobrim bude pogođen, raduje se svome dobru,
A ako ga nedaća zadesi, onda se nagradi nada.
I u jednom i u drugom samo koristi ima,
Zbog čega vizije postaju tijesne, i kopno i more.

Zaključak

Nužno je da sada svi mi u srcu ukorijenimo suštinsko značenje da zahvanost Uzvišenom Allahu ne koristi Njemu, Uzvišenome, jer je On neovisan, već isključivo koristi čovjeku koji je zahvalan. Zahvalnost čisti čovjekovu dušu, približava ga Stvoritelju, usmjerava ljudsku volju prema onome što je ispravno. Kao što je u prethodim ajetima pojašnjeno, Uzvišeni Allah je milostiv prema onima koji vjeruju u Njega, koji su Mu zahvalni, koji Ga spominju i od Njega traže uputu. Ljudi, ipak, uprkos mnoštvu Allahovih blagodati, malo zahvaljuju. Uzvišeni Allah kaže:

Ali većina njih nije zahvalna. (Junus, 60)

Molimo Allaha da nas nadahne zahvalnošću i da nam ne uskrati blagodati, da nas učini sretnim na dunjaluku i Ahiretu!

Autor teksta je Aid el-Karni iz knjige Budi zahvalan svome Gospodaru. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta je Aid el-Karni iz knjige “Budi zahvalan svome Gospodaru”.

Vaš komentar