Doček plemenitog mjeseca ramazana

Mjesec ramazan blagoslovljen je mjesec i svaki musliman treba težiti i nastojati da ga provede u činjenju dobrih dijela i svemu što ga približava Uzvišenom Allahu, a isto tako treba se kloniti svih loših dijela, svega što ga udaljava od Svevišnjeg Allaha.

Svaki vjernik sa velikom željom i radošću treba dočekati mjesec u kojem mu Uzvišeni pruža prilike da zasluži nebrojene počasti i blagodati, a u tome će mu pomoći prakticiranje sljedećih savjeta:

U ovom blagoslovljenom mjesecu posveti se činjenju mnogobrojnih dobrih dijela, tražeći njima samo Allahovo zadovoljstvo i nastoj takav biti od prve ramazanske noći, jer se bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi prva noć mjeseca ramazana, šejtani i nepokorni džinni povežu se u lance, sva džehennemska vrata se zatvore i nijedna od njih se ne otvaraju, dok se sva džennetska vrata otvore i nijedna od njih se ne zatvaraju, a glasnik poviče: ‘O, ti koji tragaš za dobrim djelima, pristupi…’”1 U drugom predanju navodi se: “I svake večeri glasnik doziva: ‘O, ti koji tražiš dobro, požuri! O, ti koji tražiš zlo, sustegni se!’”2

Doček plemenitog mjeseca ramazana
U ovom blagoslovljenom mjesecu posveti se činjenju mnogobrojnih dobrih dijela, tražeći njima samo Allahovo zadovoljstvo i nastoj takav biti od prve ramazanske noći.

Odazivaj se ovom glasniku svake večeri, zalaži se da danonoćno šalješ samo dobra djela na svoj ahiret! Životni vijek je kratak, a odlazak s dunjaluka svima nam je blizu. Allah zna hoćeš li doživjeti sljedeći ramazan ili ne, stoga, nastoj da se približiš svome Gospodaru čineći što više dobrih dijela: učenjem Kur’ana, zikrom – čestim spominjanjem Uzvišenog Allaha riječima: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu ekber; čestim upućivanjem dove svome Gospodaru, udjeljivanjem milostinje potrebnima, traženjem da se čine dobra djela, a ostave loša, podučavanjem drugih ljudi dobru, čišćenjem svoga srca, jezika i udova, traženjem šerijatskog znanja, pozivanjem Uzvišenom Allahu, širenjem Sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podučavanjem Kur’anu onih koji ga ne znaju učiti, i svakom korisnom djelu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Najbolji ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima!”3

U ovom blagoslovljenom mjesecu ramazanu vrati se svojoj duši i obračunaj se s njom, preispitaj se prije negoli ti smrt dođe, svoja djela vagaj prije nego što ti budu vagana, pripremi se za Dan velikog izlaganja kada nijedno djelo neće biti skriveno. Omer, radijallahu anh, je rekao: “Svodite obračun sami sa sobom prije nego što nastupi vrijeme glavnog obračuna! Vagajte svoja djela prije nego što vam budu vagana! Danas na dunjaluku vam je mnogo lakše da se obračunavate, nego što će vam to biti sutra na ahiretu!” 4

Doček plemenitog mjeseca ramazana Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
U ovom blagoslovljenom mjesecu ramazanu vrati se svojoj duši i obračunaj se s njom

U ramazanu, mjesecu natjecanja u dobrim djelima, pokaj se Uzvišenom Allahu iskrenim pokajanjem. Naš Gospodar svima nam se obraća pa kaže:

Doček plemenitog mjeseca ramazana

“ O, vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo…” (Et-Tahrim, 8)

Neka tvoje pokajanje od svih grijeha bude iskreno, radi Uzvišenog Allaha; pokaj se iskreno iz straha od Allaha, nadajući se Njegovom oprostu, a zatim pristupi činjenju dobrih dijela i ne vraćaj se više lošim djelima. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj koji se pokaje od grijeha kao da i nema grijeha!” 5

Vjerniku koji se iskreno pokaje za svoja loša djela, Uzvišeni Allah ta loša djela pretvara u dobra djela, kao što kaže Svevišnji:

Doček plemenitog mjeseca ramazana

Doček plemenitog mjeseca ramazana Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Uđi čvrsto i odlučno

“Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 70)

U ovaj blagoslovljeni mjesec ramazan uđi čvrsto i odlučno, visokih ambicija, neopisive želje za blizinom svoga Gospodara! Dosadašnji nemar zamijeni žurnim i neodloživim činjenjem dobrih dijela koja vode do Dženneta i podizanja stepena u njemu, kao i dijela koja štite od Džehennema i traženjem zaštite od Allahove kazne. Probudi se iz sna! Svoje srce oživi čestim spominjanjem Uzvišenog Allaha, kreni ka Njegovoj milosti i ogromnoj nagradi! Na dunjaluk gledaj kao na prolaznost:

Doček plemenitog mjeseca ramazana

Budi od onih koji će se čuvati dunjaluka i njegovih varljivih užitaka i od onih koji će žudjeti za ahiretom koji je jedino vrijedan i vječan! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Dunjaluk je sladak i privlačan! I Allah će vas dovesti na njega da vidi kako ćete postupati! Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena! Do ista su prvu smutnju među Israilovim potomcima uzrokovale žene!” 6

U časnom ramazanu udalji se od svakog vida zla! Udalji se od mjesta i skupova gdje se čine grijesi, loša i razvratna djela! Udalji se od skupova gibeta i nemimeta, psovke i pogrde, i svakog govora koji srdi Uzvišenog Allaha! Ne zaboravi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…a glasnik poviče: ‘O ti, koji tragaš za dobrom, pristupi! O ti, koji tragaš za zlom, sustegni se!’”

Autor “Hajrudin Tahir Ahmetovic” iz knjige “Osjeti blagodati ramazana”

Reference

  1. Et-Tirmizi, br. 682; Ibn Madže, br. 1339. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.
  2. En-Nesai, br. 2107. Šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim.
  3. El-Kudai, Musneduš-Šihab, br. 1234. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim u djelu Sahihul-Džami‘a, br. 3289.
  4. Et-Tirmizi, br. 2459.
  5. Ibn Madže, br. 3446. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.
  6. Muslim, br. 2742.

Vaš komentar