DOVA KOD ULASKA U KUĆU (STAN)

Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve alellahi rabbina
tevekkelna.

U ime Allaha ulazimo i u ime Allaha izlazimo i na Allaha, našeg Gospodara,
se oslanjamo.

U kuću se ulazi desnom nogom. Kada se uđe u kuću, naziva se selam ukućanima. Selam se naziva i ako u kući nema ljudi. Selameći meleke koji obitavaju u vjerničkim kućama.

Autor teksta Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Autor teksta “DOVA KOD ULASKA U KUĆU (STAN)” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar