Dvije su skupine – koja je tvoja?

Put ka Džennetu je otvoren. Svima je po Božijoj odredbi i mjeri data opskrba. Svi hodajući dunjalukom usmjeravamo se onim putevima koje sami biramo. Blagodati su na raspolaganju i onima koji vole Allaha i onima koji Ga ne vole. Kada dođe smrt svako će ugledati svoj put i vidjeti svoje vječno boravište.

U berzahu, zagrobnom životu, svako će ostati sa svojim djelima. A kada čujemo zaglušujući glas, a bit će to glas koji poziva da se iz mezara ustane, ustat ćemo i prema Onome koji poziva požuriti. Jedni će ići na rasnim konjima, jedni na devama, treći pješke, a četvrti puzajući na svojim licima. Katade bilježi od Enesa, r.a., da je neki čovjek upitao Poslanika:

“Allahov Poslaniče, kako će nevjernik na Sudnjem danu ići licem okrenut prema zemlji?“ Poslanik mu reče: “Zar Onaj koji mu je dao da na ovom svijetu ide na nogama, nije kadar dati da na Sudnjem danu ide na licu okrenutom prema zemlji?“ Katade je komentarisao ovaj razgovor: “Jeste, moguće je, tako mi moći našeg Gospodara, u tom smislu je i ajet:

Dvije su skupine – koja je tvoja? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Mi ćemo ih na Sudnjem danu sakupiti licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe. Boravište njihovo bit će Džehennem, kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo mu oganj.“ (El-Isra, 97)

Jedni će na svjetlu gledati, a drugi u mraku slijepi biti. Jedni će Milostivom hitati, a drugi će u Vatru ulaziti. Jedni će srebrene narukvice nositi i piti čisto piće od svoga Gospodara, a druge će u okove stavljati. Jedni će haljine od svile i kadife i drugih skupocjenih materijala nositi, a drugi košulje od vatre i katrena. Jednima će Gospodar reći:

“Mir vama, zato što ste strpljivi bili, čeka vas najljepše prebivalište.“ (R’ad, 24) A drugima: “Ostanite u vatri prezreni i ništa ne govorite.“

Dvije su skupine – koja je tvoja? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Tada će istina izaći na vidjelo.

Razići će se njihovi putevi i razdijelit će se u dvije skupine. Tada će ono što je bilo sakriveno biti viđeno, ono što je bilo tajno, postat će javno, sve će postat očevidno.

Allah, dž.š., kaže:

“Zar ćemo postupati s onima koji vjeruju i čine dobra djela kao sa onima koji prave nered na Zemlji ili, zar ćemo postupati s onima koji se grijeha klone isto kao i s griješnicima.“ (Sad, 28)

“Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupati jednako kao s onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti, kako loše rasuđuju.“ (El-Džasije, 21)

Koliko će onih koji su na ovom svijetu svakojaku skupocjenu odjeću nosili toga dana, toliko dugo ostati goli? Koliko će onih koji su na ovom svijetu najrazličitija jela jeli, toga dana, toliko dugo glad trpjeti? Koliko je onih koji su na ovom svijetu što god su htjeli pili, toga dana toliku žeđ trpjeti? Koliko je onih koji su na ovom svijetu u svemu uživali, a Toga dana će bijednici postati? Uzvišeni kaže:

“Taj drugi svijet ćemo dati onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka sretan kraj.“ (El-Kasas, 83)

Dvije su skupine – koja je tvoja? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Kolike li razlike između ove dvije skupine, kolike li razlike između njihova dva puta.

Jedni će na Ahiretu pred Gospodara dolaziti jašući i ulaziti u dženetske vrtove, a drugi će biti vučeni licima okrenuti prema zemlji i bacani u Džehennem, gdje će biti u stalnoj muci i patnji. Allah, dž.š., kaže:

“Onoga dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo i kada u Džehennem žedne griješnike potjeramo.“ (Merjem, 85-86)

Alija ibn Ebu Talib, komentarišući ove ajete, kaže:

“Tako mi Allaha, dobri robovi Božiji neće se okupljati pješke idući, već jašući na kamilama sa zlatnim sedlima i na rasnim konjima sa sedlima od dragog kamenja, koji će kada zažele ići kasom, a kada zažele letjeti. A riječi Uzvišenog: “A kada u Džehennem žedne griješnike potjeramo…“ – to znači: toliko žedne da će im od žeđi grla pucati – “ali opet neće do izvora doći nego će u Džehenne- mu ključalu vodu piti.“

U svih šest zbirki hadisa se bilježi od Poslanika da će nevjernici i griješnici biti upitani:

“Šta ste poželjeli?“ Uzviknut će: “Vode, pocrkasmo od žeđi!“ Na to će im se pokazati na Džehennem kao varku, učinit će im se da je to voda, a zapravo će biti vatra koja se jedna na drugu obrušava i reći će im se: “Zar se nećete napiti?“

Neće biti vode za one koji se na dunjaluku ohole i nered čine. Vode, hrane, tople odjeće, sigurnoga doma žele hiljade naše braće i sestara koji bježeći od rata, od nepravde i tiranije, od neimaštine sjede pred vratima bogate Evrope. Prvo su ih ti Evropljani bogati u borbi za svoje interese iz kuća i domovine istjerali, a potom ih bez pomoći ostavili. Otvorite srca i kuće, otvorite granice pred tim ljudima, nevoljnicima, pred tom uplakanom djecom i iscrpljenim ženama. I vaša knjiga iz koje o vjeri učite poziva vas na dobročinstvo, na ljubav prema čovjeku.

Neće biti vode za one koji se na dunjaluku ohole i nered čine. Kome oholost ne da na sedždu pasti, čime će on žeđ na Ahiretu utažiti? Kome tvrdoglavost ne da da se pokaje i spašenu skupinu izabere, gdje će on na Ahiretu žeđ utažiti?

Šejtan ti, o čovječe, grijeh uljepšava. To je varka. Kad ništa osim vode ne poželi čovjek, oni koji su se oholili i nered činili pomislit će da vodu vide. Ne, to će biti varka, vidjet će vatru.

Uzvišeni Bože, u skupinu nas onih koji za vodom neće vapiti uvrsti. Amin!

Autor “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar