Kad se promijene ljudi, promijenit će se i vrijeme

Kad se promijene ljudi, promijenit će se i vrijeme Allah je svjetova stvoritelj, a svjetovi su vidljivi i nevidljivi, biljni i životinjski… Čovjeku, razumom obdarenom i u najljepšem liku stvorenom, podareno je da svijet uređuje, ravnotežu održava, jednom riječju da kao i sve ostalo u pokornosti živi. Da bi to morao, odgojiti se mora, ponašanje svoje u skladu sa Stvoriteljevim zahtjevima uskladiti. Allah, dž.š., je svijet na pravdi, ravnoteži, i dominaciji dobra uspostavio. Zlo ne dolazi od Njega već od nas. Allah, dž.š., kaže:

Kad se promijene ljudi, promijenit će se i vrijeme Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Dobro koje ti se dogodi od Allaha je, a zlo koje te zadesi sam si prouzrokovao.“ (En-Nisa, 79)

Ako bismo se mi danas, sad, promijenili, pozitivnim osobinama okitili vrijeme u kojem se naše stanje i naše društvo mijenja, bilo bi naše vrijeme.

Allah, dž.š., kaže:

“O vjernici, ako se vi od vjere odmetnete, Allah, dž.š., će dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, koji će se boriti na Allahovom putu i ničijeg se prigovora neće bojati. To je blagodat koju Allah, dž.š., daje kome hoće.“ A On je, Uzvišeni, neizmjerno dobar i sve zna.

Svaki čovjek može biti od onih koji su Allahu, dž.š., bliski. Ako želi, evo recept: Ebu Bekr, r.a., veli:

“Kod koga se nađu sljedeće osobine bit će zaštićen od nesreće.“ A odakle nesreća dolazi? Od nas samih. Kod koga se nađu sljedeće osobine bit će zaštićen od nesreće i upisan u one koji su Uzvišenom Bogu bliski: iskrenost, a posebno iskrenost nijjeta u činjenju djela. Poslanik Muhammed, a.s., veli: “Blago onima koji su čistoga nijjeta. Oni svijetle u društvu kao svjetiljke u tami.“

Kad se promijene ljudi, promijenit će se i vrijeme Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Sve probleme koji pritišću naše društvo prouzrokovali smo sami.

Ebu Bekr dalje veli: “Strpljivost.“ A posebno naglašavam strpljivost u činjenju dobra, ili kako bismo rekli – u dobru ustrajnost. A poslanik Muhammed, a.s., kaže: “Koga zaboli glava od rada na Božijem putu nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti male grijehe.“ Ebu Bekr kaže da je odricanje osobina koju trebate imati kako biste se od nesreće zaštitili i u knjigu Allahu bliskih upisali.

A onda naglašava odricanje od grijeha. Zar nije sretan pojedinac koji o grijehu ovisan nije, zar nije sretno društvo koje ne troši na liječenje ovisnika već ulaže u obrazovanje. Poslanik veli: “Jedan sat razmišljanja bolji je od jedne godine ibadeta.

Ebu Bekr kaže: “Strah od odgovornosti.“ Ko se na ovom svijetu ne boji odgovornosti na Budućem će biti preplašen kaznom. Allah, dž.š., veli u hadisi-kudsijju: “Neću svome robu sastaviti dva straha i dvije sigurnosti. Ko Me se bude bojao na dunjaluku bit će siguran na Ahiretu, ali ko me se ne bude bojao na dunjaluku bit će prestrašen kaznom na Ahiretu.“ Strah od odgovornosti ovdje ljude podstiče da čine dobro, ljude podstiče da grade sretno društvo, da jedni drugima pomažu. Zato nam svaki dan treba biti na umu Dan u kojem ćemo stati pred Gospodarom svjetova.

Blagost. Veli Poslanik: “Kada Allah, dž.š., želi nekome dobro, On mu da blagost.“ I nastavlja: “Kad bi blagost bila stvorenje, vi ništa ljepše ne biste vidjeli, a kad bi srdžba bila stvorenje, vi ništa ružnije ne biste vidjeli.“

Jesmo li mi takvi? Hajdemo danas kući s namjerom da se mijenjamo. Uzvišeni Bože, pomozi nam. Amin!

Autor “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar