Kako ćeš usrećiti svoju suprugu

– Ne ponižavaj svoju suprugu, jer svako poniženje ostaje duboko urezano u njeno srce i razum. Najveće poniženje koje ti supruga neće oprostiti srcem, makar ti jezikom oprostila, jeste da se naljutiš i udariš je, da je opsuješ, ili njenog oca ili majku, ili da ih optužuješ da su oni odgovorni za njenu čast.

– Lijepo postupaj prema svojoj ženi  i ona će prema tebi. Učini da osjeti da je više voliš od sebe, da je nastojiš usrećiti, da brineš za njeno zdravlje i da se žrtvuješ zbog nje ako se, na primjer razboli, koliko možeš. Kako ćeš usrećiti svoju suprugu

– Sjeti se da tvoja supruga voli da sjedneš i razgovaraš sa njom o svemu što ti na um padne. Ne dolazi kući namršten, šutljiv, jer to kod nje proizvodi nemir i sumnju.

– Ne prisiljavaj je da ima iste ambicije kao ti po pitanju kulture i tvoje oblasti. Ako si, na primjer, profesor astronomije, ne očekuj da se ona interesuje za zvijezde i nebeska tijela.

– Budi ustrajan u životu i ona će biti. U predanju stoji: “Budite blagi i žene će vam biti blage.”1

– Čuvaj svoje oči od onog što ti je zabranjeno, bez obzira da li to bilo na ulici, na televizijskom ekranu ili internetu. Sve to dovodi do bračnih problema.

– Čuvaj se da ne izazoveš ljubomoru svoje supruge tako što bi joj s vremena na vrijeme spomenuo da imaš pravo na drugu ženu ili da izraziš divljenje prema nekoj drugoj ženi, jer to povrjeđuje njeno srce, njeno spokojstvo i ljubav. To je uznemiruje i ona počinje da sumnja. Mnogo puta se to manifestira kroz različite tjelesne ožiljke, od glavobolje do bolova, pa čovjek počne voditi svoju suprugu od doktora do doktora.

– Ne podsjećaj suprugu na njene greške i mahane, a naročito ne pred drugima.

– Popravljaj svoje ponašanje s vremena na vrijeme; nije potrebno samo da ona popravi svoj odnos, a ti da ostaneš onakav kakav jesi. Kako ćeš usrećiti svoju suprugu

Kako ćeš usrećiti svoju suprugu
Izbjegavaj sve što može rasrditi suprugu, makar to bila i šala

– Okoristi se pohvalnim svojstvima svoje supruge. Koliko je ljudi intenziviralo prakticiranje vjere kada su vidjeli kako se njihova supruga pridržava vjerskih i moralnih vrijednosti i kada vide njezino visoko ponašanje.

– Pridržavaj se smirenosti i ne srdi se. 2.  kao što je Poslanik, a.s., rekao: „Mržnja je temelj međusobnog prezira i razilaženja.“, pa ako si pogriješio prema supruzi, izvini joj se. Ne provedi ni jednu noć, a da si ljut na nju dok je ona tužna i uplakana. Sjeti se da to zbog čega si ljut je, u većini slučajeva, nebitno, ne zaslužuje da se zamuti čistoća vašeg bračnog života, i nema potrebe za srdžbom.

Traži utočište kod Allaha od šejtana, smiri svoju srdžbu. Sjeti se da je ljubav između tebe i supruge nešto što je uzvišenije od toga da to uprljaš ljutnjom ili srdžbom.

– Daj joj do znanja da imaš povjerenja u nju. Nemoj je učiniti da kruži oko tebe i da je sluga tvojim naredbama, nego je bodri da ima svoje mišljenje i svoj stav. Posavjetuj se sa njom u svim svojim stvarima. Razgovaraj sa njom na najljepši način. Prihvati njeno mišljenje kada je u pravu i to joj reci.

– Pohvali je kada nešto uradi što zaslužuje pohvalu. Poslanik, a.s., kaže: „Ko ne zahvaljuje ljudima ni Allahu nije zahvalan.”3

– Prestani sa kritiziranjem, nemoj je porediti sa drugim ženama koje ti se dopadaju, želeći da joj one budu uzor.

Autor “Hasan Šemsi Baša” iz knjige “Usreći sebe i druge”.

  1. Prenosi ga Et-Taberani.
  2. Prenosi ga El-Buhari
  3. Prenosi ga Et-Tirmizi i kaže da je hasen-sahih.

Vaš komentar