Kako se Poslanik Muhammed ponio prema sihirbazu?

فِي التر مذي: عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.

U Tirmizijevom Sunenu bilježi se da je Poslanik, alejhisselam, rekao:

“Kazna sihirbazu je da se ubije sabljom.”1

Tačno je međutim da je ovaj hadis mevkuf, tj. da se pripisuje Džundubu b. Abdullahu.

Vjerodostojnom predajom od Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je on naredio da se sihirbaz ubije. Također je potvrđeno od Hafse, radijallahu anha, da je ubila robinju zbog toga što ju je opsihrila. Osman joj je taj postupak zamjerio zbog toga što ga je učinila bez njegove naredbe. Od Aiše, radijallahu anha, također se prenosi da je naredila da se robinja ubije zbog toga što ju je opsihrila. Prenosi se da ju je prodala, kako to navode Ibn Munzir i drugi.

Potvrđeno je da Poslanik, alejhisselam, nije ubio židova koji ga je opsihrio. Ovo mišljenje je uvažio Šafija i Ebu Hanife, Allah im se smilovao. Dok Malik i Ahmed, Allah im se smilovao, smatraju da se sihirbaz treba ubiti. Međutim, Ahmedova eksplicitna izjava je da se sihirbaz nemusliman ne ubija.

Ovaj stav argumentuje time što Poslanik, alejhisselam, nije ubio Lebida b. el-E’asama kada ga je opsihrio. Oni koji smatraju da se sihirbaz nemusliman ubija na spomenuti argument odgovaraju da je Poslanik, alejhisselam, tako postupio zbog toga što Lebid to nije priznao niti je protiv njega donesen dokaz, kao i zbog toga što se bojao da će kod ljudi izazvati zlo ako ne izvadi sihr iz bunara. A kako bi izvadio sihr da ga je ubio?

Kako se Poslanik Muhammed ponio prema sihirbazu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Kako se Poslanik Muhammed ponio prema sihirbazu?” Ibn Kajjim El-Džewzijje iz knjige “Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead)”.

  1. Bilježe ga Tirmizi (1460) u Hududima, poglavlje: Šta se prenosi o kazni za sihirbaza, i Hakim, 4/360, od Džunduba. Međutim, u lancu mu je ‘an’ana od Hasana. 

Vaš komentar