Ko će iskusiti kaznu u kaburu – duša ili tijelo?

Po ovom pitanju islamske frakcije imaju više stavova:

1. Ehli-sunnetski učenjaci smatraju da će duša, svejedno bila spojena ili rastavljena od tijela, iskusiti patnju ili uživanje u kaburu. O tome je Ibn Tejmije rekao sljedeće: „Patnju i uživanje će u kaburu iskusiti, prema mišljenju svih učenjaka ehli-sunneta i džema‘ata, i duša i tijelo. Duša će uživati i patiti samostalno od tijela, kao i spojena sa njim, a i tijelo spojeno s njom. Prema tome, u ovom slučaju kaznu će iskusiti zajedno i duša i tijelo, kao što će je iskusiti i sama duša, nezavisno od tijela.“

2. Mnogi mu‘teziliti, apologeti i drugi apsolutno negiraju kaburski život, uživanja i kažnjavanja u njemu. Svoj stav temelje na tome što tvrde da duše nemaju samostalan život mimo tijela. Duša je kod njih, ustvari, život i zato, prema njihovom mišljenju, duša ne postoji poslije smrti. Oni tvrde da nema uživanja niti kažnjavanja sve do ponovnog proživljenja. Međutim, taj stav je neutemeljen. Mnogi učenjaci navode konsenzus o tome da duša ostaje i dalje nakon što napusti tijelo, da uživa ili pati.

3. Neki, poput filozofa, smatraju da će kabursko iskušenje i kazna biti samo za dušu, a da tijelo neće iskusiti ni patnju niti uživanje. Ovo mišljenje od ehli-sunnetskih učenjaka zastupa Ibn Mejsere i Ibn Hazm.1

4. Neki apologeti opet smatraju da će kabursko iskušenje osjetiti samo tijelo. Ovo mišljenje zastupaju i neki hadiski učenjaci, poput Ibn Za‘unija.2

Osnovi islamskog vjerovanja Dr. Sulejman Topljak Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Ko će iskusiti kaznu u kaburu – duša ili tijelo?” Dr. Sulejman Topljak iz knjige “Osnovi islamskog vjerovanja”.

  1. El-Eškar, citirano djelo, str. 108. 
  2. Ibn Tejmije, Mudžmu‘u fetavi, 4/262, 282. 

Vaš komentar