Nagrada bez polaganja računa

Sada tražim od tebe da svoje srce pripremiš za ovaj ajet, i nikako ne smiješ biti nemaran pri shvaćanju njegovog značenja:

Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. (Kur’an, sura: Ez-Zumer (XXXIX), ajet: 10.)

Šta misliš što će se dogoditi sa zemljom koju je suša pogodila toliko da je mrtva postala, pa je Alla­h, dž.š., spustio kišu? Neka tvoje srce bude zemlja, a ovaj ajet plodonosna kiša.

Tumačeći ovaj ajet, učenjaci kažu:

“Oni koji su bili strpljivi biće obasuti obilnim dobrom – neće polagati račune.”

Zašto samo strpljivi?

Zato što su bili strpljivi na iskušenjima koja su ih zadesila na ovom svijetu, pa nisu ni riječi progovorili, niti su se na muku, buku i teškoću žalili. Bili su zadovoljni onim što im je njihov Gospodar odredio na ovom svijetu, pa zbog toga On (Alla­h, dž.š.) neće od njih tražiti polaganje računa na budućem svijetu. Dakle, jedino djelo za koje se ne zna nagrada jeste strpljivost. Tako se dobra djela nagrađuju od deset sevaba do sedam stotina puta, pa čak i više, dok je nagrada za strpljivost ta što nema polaganja računa.

Zaista će biti sretan onaj koji je bio strpljiv u svom životu.

Nagrada bez polaganja računa Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Autor teksta “ Nagrada bez polaganja računa ”Amr Halid iz knjige “Strpljivost pristojnost i nesebičnost”.

Vaš komentar