Posljedice koje zahvalnost donosi

Znaj, dragi brate, da postoje neke osobenosti i tragovi koje posjeduju zahvalni, što je rezultat njihove zahvalnosti. To su tragovi koje samo oni posjeduju i preko njih se prepoznaju koristi i vrijednosti zahvalnosti, to su ukusni plodovi koje čovjek bere na svom dunjalučkom putu prema Ahiretu, neprekidno, sve dok ne uđe u Džennet svoga Gospodara, stekne Njegovo zadovoljstvo i uživa u gledanju Njegova lica.

Neki od tih tragova su: povećanje blagodati, njihova zaštita i berićet.

Uzvišeni Allah kaže:

Ako budete zahvalni, zasigurno ćemo vam više dati. A ako budete nezahvalni, pa Moja kazna je žestoka.

Zahvalnost povećava blagodati i čuva ih od nestanka, kao što to potvrđuje ovaj plemeniti ajet. Ono što će Allah više dati, a što je spomenuto u ovom ajetu, znači davanje blagodati na blagodat. Ajet također potvrđuje da kao što je zahvalnost uzrok dobijanja blagodati koju ne posjedujemo, isto tako je uzrok očuvanja već postojeće blagodati. Ovo je Allahov zakon prema Njegovim stvorenjima i istinito obećanje koje se ne mijenja niti nestaje.

Ibn Kesir, rahimehullah, je kazao, tumačeći ovaj ajet:

„Uzvišeni Gospodar se kune Svojim veličanstvom i dostojanstvom da, ako budete zahvalni, On će vam zacijelo više dati – odnosno, ako Mu budete zahvalni na blagodatima, On će vam ih povećati. A ako budete nezahvalni i budete nijekali Njegove blagodati – moja kazna je žestoka – i takva kazna je zbog onoga što činite i zbog toga što niječete blagodati.“1

Alija, radijallahu anhu, je govorio:

„Blagodat je povezana sa zahvalnošću, a zahvalnost je okačena za povećanje i oni idu zajedno. Allah neće prestati povećavati blagodati sve dok je čovjek zahvalan.“2

Šejh Ibn Ataullah je rekao:

„Onaj ko nije zahvalan na blagodatima, izlaže ih propasti, a onaj ko je zahvalan, taj ih je dobro pričvrstio.“3

Jedan od najljepših stihova izrečenih u ovom kontekstu kaže:

I budi zahvalan Allahu na blagodatima srcem i tijelom Jer njihovo povećanje je sa zahvalnošću.

Posljedice koje zahvalnost donosi Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Posljedice koje zahvalnost donosi” dr. Aid el-Karni iz knjige “Budi zahvalan svom Gospodaru”.

  1. Ibn Kesir, 479/4. 
  2. Ibn Ebi Dunja, Šukr, 11/1. 
  3. Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir, 176/22. 

Vaš komentar