Sjeti se Dženneta čija su prostranstva poput nebesa i Zemlje

Ako nekad u ovoj prolaznoj kući ogladniš, zapadneš u siromaštvo, oboliš, ako te ponize, zulum ti učine i ako se tuge na tebe okome, sjeti se Dženneta. Ako to uvjerenje budeš u sebi čvrsto nosio i za taj cilj radio, tvoji porazi postat će pobjede, a gubici nagrade. Najumniji ljudi su oni koji rade za Onaj svijet, jer je on bolji i vječan je.

Najgluplji su oni koji ovaj svijet smatraju svojim smirajem, domom i utočištem svih želja. Oni najviše strahuju kad nastupe tegobni dani i najviše se kaju kad se dese nesreće, jer za njih postoji samo ovaj bijedni i prolazni život. Sjeti se Dženneta čija su prostranstva poput nebesa i Zemlje Sjeti se Dženneta čija su prostranstva poput nebesa i Zemlje

Oni znaju samo za ovaj prolazni dom, samo za njega rade i ne misle ni o čemu drugom. Zato ne žele da im išta pomuti sreću i veselje. Kada bi samo mogli skinuti čadore sa srca i koprene neznanja s očiju, osigurali bi sebi vječni dom sa svim blagodatima, biserjem i palačama u njemu. Čuli bi i zapanjeni bili glasom istinske objave. Tako mi Allaha, to je dom i vječno konačište o kojem se treba brinuti, kojem treba stremiti i za njega raditi.

Sjeti se Dženneta čija su prostranstva poput nebesa i Zemlje Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Tamo je radost potpuna, sreća istinska.

Da li smo se ikad duboko nadnijeli nad opise stanovnika Dženneta? Za njih nema tuge, bolesti i smrti. Oni su zauvijek mladi, u vječito sjajnim odijelima, u odajama prozirnih zidova. U Džennetu je ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i što ljudski um nije mogao zamisliti.

Konjanik će u njemu putovati između dva drveta stotinu godina. Šatori će biti dugi sedamdeset milja. U Džennetu su rijeke prekrasne, dvori zlatni, plodovi na dohvatu. U njemu su izvori vode koje teku, i divani skupocjeni, i pehari postavljeni i ćilimi rašireni. Tamo je radost potpuna, sreća istinska. To je stjecište i utočište svih želja. Pa zašto o tome ne razmišljamo?! Zašto se tome ne posvećujemo?!

Da se sve okončava na ovom svijetu, to bi bila najteža nesreća i nesnosna patnja.

Stoga, neka se ne žaloste ljudi koji žive u oskudici, bijedi, tegobama i iskušenjima i neka rade dobra djela. Tako će nastaniti Allahov Džennet, osjetiti Njegovu blizinu i svetost Njegovih imena. Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! (Er-Ra’d, 24) Sjeti se Dženneta čija su prostranstva poput nebesa i Zemlje

Sjeti se Dženneta čija su prostranstva poput nebesa i Zemlje

Autor “Aid el-Karni” iz knjige “Ne tuguj”

Vaš komentar