Šta Kur’an kaže o Mariji?

Pitanje: Šta zapravo Kur'an kaže o Mariji?

Odgovor: 19. poglavlje u Kur’anu ima 97 ajeta i zove se Merjem/Marija. Eto šta Kur’an kaže o njoj. Kur’an je savršen. Ovo je dokaz da Muhammed, a.s., nije napisao niti izmislio Kur’an. Jer, da je on izmislio Kur’an, napisao bi suru i posvetio je sebi, svojoj majci Amini, ali nije. Međutim, postoji poglavlje koje nosi ime Isusove majke. To je 19. poglavlje u Kur’anu. Ko god želi nabaviti Kur’an, nabavit ćemo mu. Pročitajte ovih 97 ajeta. Garantujem vam, ako vjerujete u Boga i Isusovu ljubav, plakat ćete dok ih budete čitali.

Šta Kur'an kaže o Mariji? Od korijena do ploda Halid Jasin Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Šta Kur’an kaže o Mariji?” Halid Jasin iz knjige “Od korijena do ploda”.

Vaš komentar