Šta uraditi da prihvatim islam?

Pitanje: Ja sam hinduskinja. Želim prihvatiti islam ovdje i sada. Šta trebam uraditi?

Dr. Naik: Sestro, da li je to tvoja slobodna volja? Prihvaćaš li islam bez ikakve prisile?

– Bez ikakve prisile i slobodne volje želim prihvatiti islam.

Prihvaćaš li činjenicu da nema drugog božanstva osim Allaha?

– Prihvaćam.

Prihvaćaš li Muhammeda, s.a.v.s., kao posljednjeg Božijeg poslanika?

– Prihvaćam.
Ako je tako, ponavaljaj za mnom riječi Šehadeta, koje te uvode u islam:

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESU-LUHU.

Svjedočim da nema božanstva osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.

Sestro, neka te Allah nagradi Džennetom. Molimo Uzvišenog Allaha da ti podari troje: Njegovo zadovoljstvo, miran život na ovome svijetu i Džennet na Budućem svijetu.

Ne moraš mijenjati ime, ali ako želiš, preporučujem ti ime Aiša.

Autor “Zakir Naik” iz knjige “Vjera za sva vremena”

Vaš komentar