Svrha života na ovome svijetu

Uzvišeni Allah kaže da je ovaj život ispit:

Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. (El-Mulk, 2)

Dakle, ovaj život je ispit za Budući svijet.

Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. (Ali Imran, 185)

Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive. (El-Bekare, 155)

Allah je stvorio ovaj život da bi nas testirao ko će se od nas dobro vladati i činiti dobra djela. On će nas, zasigurno, sve stavljati na razna iskušenja. On stavlja na iskušenje koga hoće, a oslobađa koga hoće. On čini šta želi.

On vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje. (El-En'am, 165)

Dakle, kad dobijete neki visok položaj i imetak – pazite se! Allah vas tada iskušava.

I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika. (El-Enfal, 28)

O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni. (El-Munafikun, 9)

Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? (El-Ankebut, 2)

Nemojte misliti da ćete ući u Džennet samo ako tvrdite da ste muslimani? Allah će vas sigurno staviti na test, pa da svojim djelima dokažete da ste dostojni nagrade. Vaša lijepa muslimanska imena (Muhammed, Ahmed, Zakir, Abdullah…) neće vas odvesti u Džennet.

Svrha života na ovome svijetu Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
U Džennet ćete ući samo ako položite test života na ovome svijetu.

Kako se polaže ispit

Kur'anska sura El-Asr daje odgovor na pitanje: “Kako zaraditi Džennet?”

Tako Mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Da biste postigli troje, morate činiti četvero. Da biste postigli Allahovo zadovoljstvo, mir na ovome svijetu i Džennet na Budućem svijetu, morate imati četiri osobine:

  • čista vjera;
  • dobra djela;
  • pozivanje u islam;
  • pozivanje ljudi da budu strpljivi.

Bez ove četiri osobine kod sebe, nemojte računati na tri uspjeha kojima težite.

Autor “Zakir Naik” iz knjige “Vjera za sva vremena”

Vaš komentar