Tomas Valker Arnold – 100 svjetskih velikana o islamu

Tomas Valker Arnold je bio ugledni britanski orijentalista, univerzitetski profesor i historičar islamske umjetnosti. Godine 1898., postao je profesor filozofije na vladinom Univerzitetu Lahore, Indija, a kasnije je postao dekan Orijentalnih studija Univerziteta Punjab, Indija. Godine 1909. imenovan je za savjetnika za obrazovanje indijskim studentima u Velikoj Britaniji. Od 1917. do 1920. god. radio je kao savjetnik Državnog sekretara za Indiju. Od 1921. do 1930. god. bio je profe- sor arapskog jezika i islamskih studija na Fakultetu za orijentalne studije, Univerziteta u Londonu. Arnold je postao prvi britanski urednik za prvo izdanje Enciklopedije islama. Napisao je nekoliko knjiga s islamskom tematikom, a u svojoj knjizi The Preaching of Islam (Propovijedanje islama), o Kur’anu je napisao:

„Nalazimo da čak i tako zadrti protivnik islama kao što je Alvar priznaje da je Kur’an sastavljen tako elokventnim i prekrasnim jezikom da čak i kršćani nisu mogli da odole čitanju i da se dive.”1

O islamu i muslimanima je napisao:

„Na prethodnim stranicama pokazano je da učenje muslimanske vjere nalaže toleranciju i slobodu vjerskog života za sve sljedbenike drugih vjera... Nemuslimani su pod muslimanskom vladavinom uživali mjeru tolerancije kakva se ne može naći u Evropi do sasvim modernih vremena. Prisilno preobraćanje (na islam), zabranjeno je u skladu sa zapovijestima Kur’ana: ‘U vjeri nema prisile’ (II sura, 257 ajet).”2
Tomas Valker Arnold  - 100 svjetskih velikana o islamu 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Sir Thomas Arnold, The Preaching of Islam, Constable & Company Ltd. London 1913. str. 138-139.
  2. Isto, str. 419–420.

Vaš komentar