UNIŠTENI MORAL

Danas je puno muslimanskog morala nestalo i slijeđenje istog je postalo čudno, čak i među muslimanima. Rijetko ćeš naći muslimana koji ga sprovodi i pridržava ga se. Šta je ovo? Vidim da ne dajete dobročinstvu mjesto koje zaslužuje. Znaš li kada ćeš osjetiti vrijednost morala? Osjetit ćeš ga sa posljednjom stranicom knjige. Čujem te kako govoriš:

UNIŠTENI MORAL Amr Halid iz knjige Moral vjernika.. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
„U nama ćeš, ako Bog da, naći dobro.“

Šta znači ihsan (dobročinstvo)? Dobročinstvo je, jednom riječju kazano, potpunost. Vidim da začuđeno pitaš: „Ima li potpunosti?“. Da, ima. Islamski bonton traži potpunost. Islam traži potpuno djelo, potpuno ponašanje, potpun govor. Sve ovo su principi islamskog morala. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Allah voli da čovjek kada nešto čini to i upotpuni.“.

Želiš li da te Allah zavoli? Upotpuni svoje djelo, budi od dobročinitelja i Allah će te voljeti. Poslušaj ovaj ajet i nastoj sa njime živjeti:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى

Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje. (Kur’an, sura: En-Nahl, ajet 90.)

Pogledaj prve naredbe: pravednost, dobročinstvo i pomaganje bližnjih. Uzvišeni Allah, također, kaže:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine. (Kur’an, sura Alu Imran, ajet 134).

إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.(Kur’an, sura: El-E’araf, ajet 56.)

Razmisli o ovom ajetu još jednom… Ko je blizu Allahovoj milosti? Dobročinitelji.

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. (Kur’an, sura: El-E’araf, ajet 115.)

هَلْ جَزَاء الإحْسَانِ إِلاَّ الإحْسَانُ

Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! (Kur’an, sura: Er-Rahman, ajet 60.)

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. (Kur’an, sura: En-Nahl, ajet 128.)

Subhanallah, dobročinitelji osjećaju ljubav Uzvišenog Allaha! Blago njemu za tako lijep osjećaj koji zaslužuje samo dobročinitelj. Uzvišeni Allah kaže:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! (Kur’an, sura: Junus, ajet 26.)

Šta je ovo i više od toga? To je gledanje u Uzvišenog

Allaha. Ovaj ajet ostavlja snažan dojam na srca, na vjernička, čista i sa svojim Gospodarom povezana srca.
Doista je Uzvišeni Allah Svome Poslaniku dao jezgrovit i sažet govor.

Kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s:

„Allah je propisao dobročinstvo u svakoj stvari.“. 

Naređeno ti je dobročinstvo u svemu. Pod ovom riječju u svakoj stvari se nalazi šezdeset grijeha. Moraš biti dobročinitelj u svemu, i u malim i u krupnim stvarima. Moraš biti dobročinitelj, čak, i u onome o čemu razmišlljaš. Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je dat jezgrovit govor. Ovim sažetim riječima je kazao mnogo.

UNIŠTENI MORAL Amr Halid iz knjige Moral vjernika.. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “UNIŠTENI MORAL” Amr Halid iz knjige “Moral vjernika”.

Vaš komentar