Zaštita od urokljive osobe

Od nužnih radnji i zasigurno efikasnih u zaštiti od urokljivca i zavidnika jeste i udaljavanje od njega, ili pak zatvaranje urokljivca od strane državnih vlasti.

El-Kadi ‘Ijjad, rahimehullahu te‘ala, nakon spominjanja hadisa o uroku Sehla b. Hunejfa od strane Amira b. Rebi‘e, kaže:

“U ovom hadisu nalazi se razumijevanje do kojeg su došli pojedini učenjaci, a ono je da je, ukoliko neko postane poznat po uroku, potrebno da se istog kloni i skriva od njega. Na imamu, vođi, je da mu zabrani miješanje sa ljudima i naredi da se pridržava svoje kuće. Ukoliko bude siromašan, donosit će mu se opskrba koliko mu je potrebno, a ljudi će biti pošteđeni njegova uznemiravanja.”1

En-Nevevi, rahimehullahu te‘ala, rekao je:

“Ovo što je rekao El-Kadi ispravno je i ne prenosi se od nekoga drugog da je rekao nešto suprotno tome.”2

Zaštita od urokljive osobe Urok, sihr i džinski napad Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Zaštita od urokljive osobe je i u tome da se treba udaljiti od osobe koja može ureći.

Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te‘ala, rekao je:

“Naši pravnici, a i drugi, rekli su da bi ga, ukoliko se sazna za urokljivca, vođa trebao staviti u kućni pritvor i izdržavati ga, udjeljivati mu i davati sve što mu je potrebno – sve do njegove smrti. Ovo je zasigurno ispravno rješenje.”3

Šejh Abdurrahman b. Muhammed el-Kasim, rahimehullahu te‘ala, rekao je:

“Za koga se sazna da uznemirava druge ljude, ili napada njihov imetak, pa makar i svojim pogledom, njega treba zatvoriti sve do smrti, ili tražiti od njega da se pokaje i ostavi spomenutog uznemiravanja. Prenosi se od Ibnul-Kajjima, rahimehullahu te‘ala, da je smatrao obaveznim zatvaranje urokljivca, jer je i to jedna od zaštita od urokljive osobe Taj stav prenio je od većine islamskih pravnika i preporučio da u tome ne bi trebalo biti razilaženja, jer se time suzbija uznemiravanje muslimana.”4

Autor teksta “Zaštita od urokljive osobe” Hajrudin Tahir Ahmetović iz knjige “Urok, sihr i džinski napad.”

  1. En-Nevevi, Šerh Sahihi Muslim, 14/173.
  2. Ibid.
  3. Et-Tibbun-Nebevi, str. 168.
  4. Hašijetur-Revdil-Murbi‘a bi Šerhi Zadil-Mustakni‘a, 7/351.

Vaš komentar