Značenje riječi džin – definicija

Pojam džin u arapskom jeziku upućuje na nešto što je tajnovito i skriveno. Jedna od njihovih karakteristika i jeste da su nevidljivi za ljudsko oko, kako je već pomenuto u tekstu. Stoga Allah, dželle šanuhu, upozorava ljude na opasnost njihovog djelovanja i kaže:

O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, On i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.

Učenjaci u svojim djelima navode nekoliko kategorija i vrsta džina:

  1. Ako se u općem smislu govori o džinima, onda se koristi termin džini – جنى ;
  2. Ako je džin od onih koji borave u kućama, onda se naziva amir – عامر ارواح;
  3. Ako se džin miješa sa djecom, zovu ga arwah (duh) – ارواح;
  4. Ako je džin zao, onda je on šejtan (đavo) شيطان;
  5. Ako je džin još gori od šejtana, onda je on maarid (zloduh);
  6. Ako je još gori i ako je jak, onda ga nazivaju ifrit – عفريت; 1

Muhammed, alejhisselam, takođe u hadisu dodatno pojašnjava koje vrste džina postoje i kaže: “Džini se dijele na tri vrste: oni koji lete, džini u obliku zmija i pasa, te oni koji odsjedaju i putuju.’2

Autor “Senad Kovačević” iz knjigeLjekovita moć Kur’ana”

  1. Dr. Abu’l-Mundhir Khaleel ibn Ibrahim Ameen, The Jinn and Human Sickness – Remedies in the Light of the Qur’aan and Sunnah, Dar-us-Salam, 2005, str. 31-32.
  2. Omer b. Sulejman el-Eškar, Svijet džina i šejtana, Ilum, Bužim, 2010, str. 11.

Vaš komentar