Znaš li šta je uzrok tvojoj nesreći?

Dragi moji, želite li da Allah promijeni našu stvarnost? Onda napustite grijehe. Ja znam da ne postoji čovjek bez grijeha. Ali, hajde da se svi dogovorimo i zareknemo da ćemo učiniti tevbu. Jer, ustrajnost u griješenju je najveći grijeh… Uputimo se Allahu. Pokajnički Ga zamolimo da nam oprosti ono što smo činili, zatražimo oprost i zamolimo Ga da pomogne nas i sve muslimane. Šta misliš, hoće li Allah primiti naše pokajanje?! Bez sumnje hoće! On je najmilostiviji prema Svojim robovima.

Braćo moja, budite sigurni da nesreću izaziva samo griješenje, a može je ukloniti samo pokajanje. Alija ibn Ebu Talib je rekao:

Upravo to nam se danas dešava. Nevolja je golema, a možemo je ukloniti samo pokajanjem i povratkom Allahu. Jedan mladić mi se povjerio:

“Bojim se da patnje u muslimanskim zemljama dešavaju se zbog mojih grijeha. Ja sam svjestan svojih grijeha!” 

Tako mi Allaha, nisam očekivao da će mi to reći. Ipak, čim počnemo razumijevati taj problem, naše stanje će se promijeniti.

Grijesi – uzrok propasti naroda

Dragi moji, znate li da su narodi, koji su nestali prije islama, uništeni samo zbog grijeha koje su činili? Zbog čega je Adem izbačen iz Dženneta? Zbog grijeha! Zašto je Iblis izgubio Allahovu milost? Zbog grijeha… Zašto je Nuhov narod potopljen?

I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo. (El-Kamer, 11-12.)

Zbog čega su potopljeni Faraon i njegova vojska?

Pa Mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u more ih bacismo; pogledaj kako su skončali nevjernici! (El-Kasas, 40.)

Šta se desilo Lutovom narodu? Džibril je vrhom svog krila podigao selo toliko da su meleki čuli lavež njihovih pasa, a zatim ga je okrenuo i bacio na zemlju. Uzvišeni kaže:

I Mi smo učinili da ono što je gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili. (El-Hidž, 74.)

A zašto? Zato što su griješili… Zbog čega je uništen Adov narod i njihov grad, kakav nigdje nije postojao? Uzvišeni kaže:

…pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli – a Allah dobro vidi šta vi radite. (El-Ahzab, 9.)

Vidite li šta se s njima desilo zbog grijeha? Pogledajte Izraelićane. Uzvišeni kaže:

I kad dođe vrijeme prve od dvije prijetnje, poslat ćemo protiv vas robove Naše, silno moćne, oni će uzduž i poprijeko zemlju vašu pregaziti, i prijetnja će se ispuniti. (El-Isra, 5.)

Vidite li, dragi moji, gdje je naš problem? U griješenju i nepokornosti. Grijesi današnjice i grijesi prošlosti… Grijesi proteklih stotinu godina muče i sputavaju naš ummet. Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Kada se grijesi pojave u mom ummetu, Allah će im poslati Svoju kaznu.”(Imam Ahmed u svom Musnedu, 6/303.)

Osjećam da je ovaj govor počeo utjecati na tebe. Da, to je naša stvarnost.

Brate čitaoče, dobro znaj da grijesi upropašćavaju narode… Kada su muslimani pobjedonosno ušli na Kipar potiskujući Rimljane, radosno su čestitali jedni drugima. Samo je ashab Ebu Derda plakao. Pitali su ga šta se desilo, a on reče:

“Plačem zbog naroda koji je bio nepokoran Allahu, pa ga je Allah zamijenio.”

Shvatismo li ovaj zakon? Allah mijenja narode zbog grijeha. Ali Allah nas voli. Uzvišeni Allah voli ovaj ummet i zato ga iskušava nedaćama.

Autor teksta Amr Halid iz knjige Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmjeni Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta je Amr Halid iz knjige “Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmjeni”.

Vaš komentar