100 svjetskih velikana o islamu –Džon Davenport

John Davenport, (1789–1877) bio je engleski pisac i biograf. U svojoj knjizi An Apology for Muhammed and the Koran (Izvinjenje Muhammedu i Kur’anu), o poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, napisao je:

„Da li je moguće zamisliti, možemo pitati, da je čovjek koji je napravio tako velike i trajne reforme u svojoj zemlji, zamjenjujući ponižavajuće idolopoklonstvo u kojem su njegovi sunarodnici godinama bili, obožavanjem jedinog istinitog Boga, koji je ukinuo čedomorstvo, zabranio korištenje alkoholnih pića i igre na sreću (izvore moralne izopačenosti), koji je zabranio neograničenu poligamiju, da je takav čovjek bio puka varalica i da je njegov cijeli rad bio jedno obično licemjerstvo?

Može li se zamisliti da je njegova božanska misija bila samo njegov izum, čijih je neistina bio svjestan? Ne, sigurno ništa drugo do stvarno ispravne namjere nije moglo držati Muhammeda tako ustrajnog, bez imalo kolebanja i dosljednog, uprkos svemu.”1

Autor “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. John Davenport, An Apology for Muhammed and the Koran, 1869. J. Davy & Sons, London, str. 139. i 140.

Vaš komentar