Primjeri vrijeđanja i omalovažavanja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Rekao je Allah Uzvišeni:

Primjeri vrijeđanja i omalovažavanja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Ti javno ispovijedaj ono što ti se objavljuje i mnogobožaca se okani. Mi ćemo te čuvati od onih koji se rugaju.” (Hidžr; 94, 95).

Ovim ajetom Allah, dželle ša'nuhu, je Svome poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, naredio javno ispovijedanje islama i javno pozivanje u isti, nakon perioda od tri godine tajnog pozivanja. Tada nastupaju problemi i iskušenja.

Primjeri vrijeđanja i omalovažavanja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem Istorija El-Kelimeh El Kelimeh Kelimeh Sanin Musa Kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammeda s.a.v.s.
“Oni koji su vrijeđali Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su se ismijavali sa njim bili su nevjernici.”

Bilježe Bezzar i Taberani od Enesa bin Malika, radijallahu ‘anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, prolazio pored ljudi u Mekki, a oni su govorili:

“On je onaj što tvrdi da je poslanik i da je sa njim Džibril (melek zadužen za dostavljanje Objave Allahovim poslanicima, ‘alejhimus-selam, op.a.). Neko od njih gurnu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa ih Džibril gurnu svojim prstom, a na njihovim tijelima osta trag poput uboda.” 1 Kod Ibn Kesira stoji da su oni zatim pomrli. 2 Nakon ovoga je objavljen gornji ajet.

U skraćenom komentaru Kur'ana od imama Taberija kaže se:

“Oni koji su vrijeđali Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su se ismijavali sa njim bili su nevjernici, prvaci plemena Kurejš: El Velid bin Mugire, El As bin Vail, Ebu Zeame, El Esved bin Abdu Jegus, El Haris bin Talatale, pa ih je Allah sve uništio na Bedru.” 3

Učenjak Es-Suddi kaže:

“Kad bi pomrla muška djeca nekog čovjeka, ljudi bi govorili: Ostao je bez spomena (huvel-ebter, op.a.).”

Kada su pomrli Muhammedovi, sallallahu alejhi ve sellem, sinovi, nevjernici su rekli: “Muhammed je ostao bez spomena.” Ovo ih je mnogo obradovalo i oraspoložilo. Tada mu je Allah Uzvišeni objavio: “Onaj ko tebe mrzi, sigurno će on bez spomena ostati.” 4 Kako su se nevjernici žestoko prevarili! Zar Allahov Poslanik, i to posljednji, koji je donio sreću i ispravan način života cjelokupnom ljudskom rodu do Sudnjeg dana da ostane bez spomena?!

Primjeri vrijeđanja i omalovažavanja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem Istorija El-Kelimeh El Kelimeh Kelimeh Sanin Musa Kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammeda s.a.v.s.
“Muhammed je ostao bez spomena.”

Bože sačuvaj, naprotiv… Allah je njegov spomen visoko uzdigao tako da se svaki dan njegovo ime spominje, učinio je to obaveznim za Svoja stvorenja, za sva vremena, sve do Sudnjeg dana. Neka je Allahov blagoslov i spas na njega sve do Dana kada će se pozivati (na Sudnjem danu) ljudi da iziđu pred Allaha. 5

Ranije spomenuti mušrik, veliki nevjernik i neprijatelj islama, El As bin Vail, uzviknuo je kada je Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, umrlo muško dijete: “Betere Muhammedun!” Tada je objavljen gornji ajet. 6 Allah je ovog nevjernika uništio na Bedru.

Prenosi se da je i Ukbe bin Ebi Muit, također veliki zločinac i nevjernik, sa radošću širio vijest o smrti Muhammedove, sallallahu alejhi ve sellem, muške djece.

Autor teksta “Primjeri vrijeđanja i omalovažavanja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem Sanin Musa iz knjige “Kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammeda s.a.v.s.”.

  1. Dželaluddin el-Sujiti, Esbabun nuzul’
  2. Tefsir, Ibn Kesir, skr. Izdanje, Sarajevo, 1423. h.g./2002. god., str. 704
  3. Muhammed bin. Sumadih el Tudžibi, Muhtesar Tefsirit Taberi, Darul-Fedžril-Islam, 1416. h.g./1995„ str. 267. Doktor Jusuf Ramić u svom djelu “Povodi objave Kur'ana” navodi slično na str. 143. Inače, Bedr je poprište prve bitke muslimana sa nevjernicima koja se odigrala 2. godine po Hidžri, u kojoj su muslimani izvojevali veličanstvenu pobjedu.
  4. Kevser; 3
  5. Tefsir, Ibn Kesir – skr. izdanje, str. 1537, zadnje četiri riječi su moje (autor).
  6. Povodi objave Kur'ana, str. 239.

Vaš komentar