100 svjetskih velikana o islamu – E. Maršal Džonson

Dr E. Marshall Johnson, rođen 1919. godine, je penzionisani profesor Anatomije i Razvojne biologije na Thomas Jefferson Univerzitetu u Filadelfiji, Pensilvanija, SAD. Dvadeset dvije godine bio je profesor anatomije, predsjednik katedre za anatomiju i direktor Daniel Baugh Instituta.

Također je bio predsjednik društva Teraterologa. Autor je više od 200 publikacija. Godine 1981. tokom sedme medicinske konferencije u Dammamu, u Saudiskoj Arabiji, prilikom pedstavljanja svog istraživačkog rada, profesor Džonson o Kur’anu je rekao:

Kur’an opisuje ne samo razvoj vanjske forme, već naglašava i interne faze, faze unutar embriona, njegovog nastanka i razvoja, naglašavajući glavne događaje priznate od savremene nauke.”

Također je rekao:

„Kao naučnik, mogu da se bavim stvarima koje mogu konkretno da vidim. Mogu razumjeti embriologiju i biološko razvijanje. Mogu razumjeti riječi iz Kur’ana koje su mi prevedene. Kao što sam ranije dao primjer, ako bih stavio sebe u to doba znajući ono što danas znam i opisujući stvari, ne bih mogao da opišem stvari koje su opisane u Kur’anu.

Ne vidim dokaze koji bi pobili činjenice da je ova osoba, Muhammed, morao da dobija te informacije s nekoga mjesta. Dakle, ne vidim ovdje ništa u sukobu s konceptom da je Božanska intervencija uključena u ono što je on napisao.” 1

Autor teksta “100 svjetskih velikana o islamu – E. Maršal Džonson” “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=TMjecnhx_po&list=UUtqtA oWWh43vQgj3iLotO9g

Vaš komentar