100 svjetskih velikana o islamu – Emanuel Kant

Immanuel Kant, 1724–1804 je bio njemački filozof i geograf koji se smatra centralnom figurom moderne filozofije. E. Kant je često smatran jednim od evropskih najutjecajnijih mislilaca i posljednjim velikim misliocem prosvjetiteljstva.

Godine 1755. Emanuel Kant naslovnu stranu svog doktorskog rada počinje sa Bismillom: ”U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog“. Bismilla je ispisana arapskim pismom. Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio je muslimanima da svaki dobar posao počinju Bismillom jer time ljudske želje i mogućnosti dobijaju Allahov blagoslov i usmjerene su pravim putem.

100 svjetskih velikana o islamu – Emanuel Kant Samir Bikić Poučne priče Islamski tekstovi islamske knjige El-Kelimeh
Fotokopija naslovne strane Kantove doktorske disertacije sa Bismillom u zaglavlju. 1

Uzimajući Bismillu za naslovnu stranu svog rada, Kant je postavio osnove za dijalog, razumijevanje i upoznavanje tadašnjeg islamskog istoka i kršćanskog zapada. Ništa nije rekao, ali je zavrijedio mjesto u ovoj knjizi, jer nekad postupci govore više od riječi.

Autor teksta “100 svjetskih velikana o islamu – Emanuel Kant” “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Izvor: magistarski rad Počasnog predsjednika Kršćansko-Islamskog društva (CIG) iz Štutgarta, Dr. Michael Blume-a. str 103. Interesantno je spomenuti, da magistarski rad dr. Blumea također počinje Bismillom napisanom arapskim pismom.
    http://www.blume-religionswissenschaft.de/pdf/magisterarbeit.pdf

Vaš komentar