100 svjetskih velikana o islamu – Filip K. Hiti

Phillip K. Hitti, 1886–1978 je bio profesor književnosti i semitskih jezika. Rođen je u Libanu. Nakon što je diplomirao 1908. godine, predavao je na Američkom univerzitetu u Bejrutu. Godine 1915. Na Univerzitetu Columbia stekao je zvanje doktora nauka. Od 1926. do 1954. god. bio je pofesor semitske književnosti i predsjednik Odsjeka za orijentalne jezike na Univerzitetu Princeton.

Nakon formalnog odlaska u penziju prihvatio je angažman na Harvard univerzitetu. Smatra se utemeljiteljem discipline arapskih studija u SAD-u. 1944. godine pred američkim parlamentarnim odborom, Hiti je dao iskaz u prilog mišljenju da nije bilo historijskog opravdanja za stvaranje jevrejske države u Palestini.

U svom djelu The Arabs: a short history (Arapi: kratki historijat), o poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, napisao je:

„U kratkom periodu ovozemaljskog života, Muhammed je tvrđavu neobećavajućeg materijala ujedinio u naciju koja nikada prije nije postojala. U zemlji koja je do tada bila samo geografski izražaj uspostavio je religiju koja je u mnogim područjima potisnula kršćanstvo i judaizam, i još uvijek uspijeva da privuče znatan dio ljudskog roda; i postavio temelje carstva koje će unutar svojih granica zagrliti najljepše provincije tada civilizovanog svijeta.”1

Autor teksta “100 svjetskih velikana o islamu – Filip K. Hiti” “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Phillip K. Hitti, The Arabs: a short history, Regnery Publishing Inc, Washinton 1998. str. 41.

Vaš komentar