Blagodat znanja

(En-Nisa, 113)

Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi! (En-Nisa, 113) Blagodat znanja Blagodat znanja

Neznanje ubija osjećaje, upropaštava život i godine. Savjetujem ti da neznalica ne budeš. (Hud, 46) Blagodat znanja Blagodat znanja Blagodat znanja

Znanje je svjetlost uma, život za dušu i opskrba za našu narav i etiku. Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? (El-En’am, 122)

Znanje donosi spokoj u grudima i veselje, jer je ono spas nerazumnom, uputa izgubljenom i svjetlo onome što luta u tami. Duša se obasjava novim saznanjima i otkrićima. Blagodat znanja Blagodat znanja Blagodat znanja Blagodat znanja

S druge strane, neznanje je dosada i tuga, jer u životu neznanja nema ničeg novog, svježeg i slasnog. Jučer je isto kao i danas, danas je isto kao i sutra.

Ako želiš biti sretan, zaputi se stazama znanja i tragaj za njim. Tako ćeš priskrbiti brojne koristi i prednosti, a tuga, briga i očaj napustit će te. Reci: ‘Gospodaru, ti znanje moje povećaj.’ Uči, čitaj u ime Gospodara, Koji sve stvara. “Kome Allah želi dobro uputi ga u vjeru.” (hadis, prim. prev.). Nijedan moćnik se ne hvali imetkom i bogatstvom ako je neznalica. Njegov je život nepotpun.

(Er-Ra’d, 19)

Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju.

(Er-Ra’d, 19)

Poznati tumač Kur’ana, Zamahšeri, kaže:

Noći moje probdjevene, znajte da su za naukom traganje
od bogatstva sveg i crvenih deva1 draže mi je.
I svi moji nemiri da nejasnu stvar riješim
slađi su od pića najljepšeg.
Šapat mojih pera po hartiji
ljepši je od svega što šapuću ašici.
Od zvuka defova i djevojačkog pljeska
draži mi je šum prelistanih listova.
O ti što na ovaj stupanj želiš dospjeti,
znaj da se palme razlikuju po visini.
Zar me misliš prestići,
a ja noćima bdijem, dok ih ti u snu provodiš.

Koliko je znanje plemenito, koliko duši donosi radosti! Ono stvara spokoj u grudima i svojim nurom blagosilja naš razum. Zar  je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi? (Muhammed, 14)

Autor “Aid el-Karni” iz knjige “Ne tuguj”

  1. Izraz crvene deve označava veliko bogatstvo u arapskom jeziku.

Vaš komentar