Bog se ne pretvara u lik čovjeka

Veliki broj ljudi kaže da ako Bog može sve – zašto se ne bi mogao pretvoriti u lik čovjeka? Istina je, Bog može sve, pa i to. Međutim, od tada On više ne bi bio Bog, jer se osobine Boga i čovjeka drastično razlikuju u svim aspektima. Bog se ne pretvara u lik čovjeka. U narednim redovima ćemo dokazati koliko je apsurdna ideja inkarnacije Boga u ljudsku formu.

Bog je besmrtan, a čovjek je smrtno biće. Ne postoji ništa što se zove Bog-čovjek, tj. besmrtno ljudsko biće. To je besmisleno. Bog nema početak, dok ljudska bića imaju. Ne možete imati čovjeka koji ujedno i ima i nema početak. Ljudska bića imaju kraj. Ne postoji čovjek koji u isto vrijeme ima i nema kraj. To je besmisleno.

Bogu ne treba hrana, dok je hrana ljudima neophodna da bi preživjeli.

El-En’am, 14 Bog se ne pretvara u lik čovjeka Odgovori na zablude o islamu Dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

On hrani, a Njega niko ne hrani! (El-En’am, 14)

Bogu ne treba odmor ili spavanje, dok su ljudima odmor i spavanje neophodni:

El-Bekare, 255 Bog se ne pretvara u lik čovjeka Odgovori na zablude o islamu Dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! (El-Bekare, 255)

Autor teksta “Bog se ne pretvara u lik čovjeka” “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar