Bolje je reći Allah nego Bog

Pitalac: Zašto muslimani Boga nazivaju imenom Allah?

Odgovor: Časni Kur’an kaže:

El-Isra, 110 Bolje je reći Allah nego Bog Vjera za sva vremena dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Reci: “Zovite: ’Allah’, ili zovite: ’Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša.” (El-Isra, 110)

Boga možete zvati svakim imenom koje je lijepo i kojim se ne daje aluzija na neku fizičku pojavu.

El-A’raf, 180; Ta-Ha, 8; El-Hašr, 24 Bolje je reći Allah nego Bog Vjera za sva vremena dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima. (El-A’raf, 180; Ta-Ha, 8; El-Hašr, 24)

Časni Kur’an spominje 99 Allahovih imena, kao što su: Er-Rahman, Er-Rahim, El-Hakim / Milostivi, Samilosni, Mudri. Njegovo najveće ime je Allah.

Zašto muslimani preferiraju riječ Allah umjesto riječi Bog?

Riječ bog možete mijenjati po raznim gramatičkim pravilima. Dodavanjem sufiksa za množinu, dobijate riječ bogovi. Od riječi Allah ne možete napraviti množinu. Dodavanjem sufiksa za rod, od riječi bog dobijate riječ boginja. Od riječi Allah ne možete napraviti ženski rod. Zbog tih i drugih gramatičkih akrobacija, koje su nemoguće kod riječi Allah, preferiramo je umjesto riječi Bog.

Autor teksta “Bolje je reći Allah nego Bog” dr. Zakir Naik iz knjige “Vjera za sva vremena.”

Vaš komentar