Trebamo li veličati Uzvišenog Allaha?

Mnogi pitaju: “Zašto Stvoritelj traži da Ga obožavamo? Treba li Mu to? Zašto da Ga veličamo, ako je On najveći?”

Uzvišeni Allah odgovara u Časnome Kur'anu:

O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale dostojan. (Fatir, 15)

Allah nam ne zapovijeda da Ga obožavamo zbog Njega, već radi naše koristi. Kad kažemo: Allahu ekber/Allah je najveći, to Allaha ne čini većim. On je uvijek najveći, bez obzira da li Ga mi veličali ili ne.

Trebamo li veličati Uzvišenog Allaha? Vjera za sva vremena dr. Zakir Naik Akaid Islamski blog Islamska literatura Veličanje Uzvišenog Allaha El-Kelimeh Online knjižara
“…da u Allaha i u Poslanika Njegova vjerujete, i da ga pomognete, i štujete, i da Ga ujutro i navečer slavite.” (El-Feth, 9.)

Zašto, onda, traži da Ga veličamo? Uzvišeni poznaje našu psihologiju. Mi ljudi, kad imamo visoko mišljenje o nekome, trudimo se slijediti njegove savjete. Ako vaša majka ima srčane probleme i potrebna joj je terapija, da li ćete radije poslušati savjet poznatog kardiologa specijaliste, ili običnog laika, koji o medicini ne zna ništa? Naravno da ćete, bez razmišljanja, poslušati kardiologa, jer je on ekspert u svojoj struci.

Allah želi da Ga hvalimo i veličamo, kako bismo postali sigurni u Njegovu mudrost i moć. Ako sebe uvjerimo u to, spremni smo prihvatiti Njegove savjete. Ukoliko nismo baš u potpunosti sigurni da je On najmudriji i sveznajući, manje su šanse da ćemo slijediti Njegove upute. To što mi hvalimo i veličamo Uzvišenog Allaha ne koristi Njemu, već
nama.

O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale dostojan. (Fatir, 15)

Autor teksta “Trebamo li veličati Uzvišenog Allaha?” dr. Zakir Naik iz knjige “Vjera za sva vremena.”

Vaš komentar