Članarina je ahiretski ulog

Svi smo različiti. Fizički izgled svakog čovjeka je unikatno Božije djelo. Različiti su također želje, htijenja i naši karakteri. Ne zanimaju nas iste stvari u životu. Neki vole lov i članovi su tog društva. U svoj hobi, između ostalog, ulažu i članarinu. Neki su ribari i, učlanjujući se u ribarsko društvo, ulažu dio svog imetka u svoju rekreaciju. Neki su sportisti, a neki žele da im to i djeca budu, te se učlanjuju u sportska društva i klubove i plaćaju treninge.

To je pohvalno i poželjno, jer je sve nabrojano i dopušteno i poželjno. Ulažemo u spomenute i nespomenute rekreativne djelatnosti i to je uglavnom ulaganje u dunjaluk. Vjerniku treba dunjaluk, na njega ima pravo, a i Uzvišeni Bog kaže:

El Kasas 77 HUTBA: Članarina je ahiretski ulog Poruka i opomena sa mimbere Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

“A ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu.“ (El-Kasas, 77)

Vjernik jednako, a istinski i više misli i ulaže u Ahiret jer Uzvišeni veli:

El E'ala 17 HUTBA: Članarina je ahiretski ulog Poruka i opomena sa mimbere Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

“A Onaj svijet je bolji i vječan je.“ (El-A’la, 17),

te rado i ulaže u ono što mu donosi korist na oba svijeta. Biti član IZ i istoj redovno plaćati članarinu takvo je ulaganje. Ulaganje i u Dunjaluk i u Ahiret. Allah, dž.š., ljude koji plaćaju članarinu spominje u Objavi:

Et Tevba 18 HUTBA: Članarina je ahiretski ulog Poruka i opomena sa mimbere Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

“Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svijetvjeruju i koji klanjaju i zekat daju i nikoga se osim Allaha ne boje, oni su, nadati se je, na Pravom putu.“ (Et-Tevba, 18)

Džamiju je lakše sagraditi nego održavati. Održavati je znati biti njen život. Ona će svima koji joj život znače biti svjedok u vječnom životu. Zahvaljujući našoj članarini imamo žive džamije, mjesta sedžde, džamije koje nas orijentiraju i odgajaju. Članarina će na Ahiretu biti tvoj kapital, jer će izaći pred tebe i svjedočiti; odvajao je od svog kapitala i davao snagu džamiji da sakuplja i ujedinjuje Allahove robove, da u njoj uče Allahovu riječ i stiču znanje o vjeri kako bi spremno koračali kroz život i savladavali Njegove izazove.

Ezan je također svjedok. Poslanik nas podučava da će sve što ezan čuje od stvorenja Božijih svjedočiti onome ko ga uči, te bi se ljudi, kad bi znali vrijednost ezana, Poslanik veli, natjecali ko će ga učiti. Ezan nije i neće biti svjedok samo mujezinu. Svjedočit će i onima koji su dali snagu učaču. Mi i naša članarina smo ezanu lijeha iz koje on niče i širi svoje rodne grane Allahovom zemljom. Sve će svjedočiti, i bilje i životinje, i vidljivo i nevidljivo da se ezan ovim našim dolinama, brdima i vrletima razlijegao i da smo mi, koji svoj imetak u to ulažemo kroz članarinu, zaslužni za to.

HUTBA: Članarina je ahiretski ulog Poruka i opomena sa mimbere Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Mekteb je centralno mjesto džemata. Najvažnije u opisu imamskoga posla. Najpreče u brizi džematskog odbora, a svima nama obaveza proizašla iz prve i objave uopće. Islam je rijeka, a mekteb mu je glavna pritoka. Naša članarina je uzrok pa u mektebima niče, raste i stasava trajno dobro. Dobro koje će produžiti život džamiji i džematu, ali i ono dobro koje će roditeljima donositi korist i nakon njihove smrti. Koliko djece prođe kroz mekteb, toliko je svjedoka o tvom dijeljenju i borbi na Božijem putu.

Kad se na Ahiretu sakupimo, a u to ne sumnjamo, izaći će to djelo koje se zove članarina pred nas u liku te mektebske djece i svjedočiti; on je pomogao da naučim vjerovati, da znam šarte imanske, da naučim vjeru prakticirati, da znam šarte islamske. Tad ćeš biti sretan što si osim u Dunjaluk nastojeći zadovoljiti svoje potrebe i želje ulagao i u Ahiret želeći ući u Džennet i ostvariti svoju iskonsku želju.

Članarina IZ, omogućava pristup obredima i institucionalno predstavljanje naše uzvišene vjere. U njoj postoje obredi koji se mogu obaviti samo u džematu. Evo, džuma je takav obred i da nije onih koji džamije održavaju, ezanu snagu daju i pritoke džematu kroz mekteb jačaju, gdje bi je i s kim obavili? Takvi su i bajram i dženaza-namaz.

Članarina nije, kao što se nažalost pogrešno poima kod priličnog broja naših ljudi, ulaganje u smrt. Naprotiv, ona je ulaganje u život, kako dunjalučki, jer zahvaljujući njoj naša sela i gradovi imaju žive džamije, a one su njihov identitet, tako i u ahiretski, onaj stvarni, jer je ona dobro djelo, ona je borba na Božijem putu imecima, ona je istinsko ulaganje u naš ahiretski život, jer se dijeljenje u islamu definiše kao davanje od sebe sebi.

HUTBA: Članarina je ahiretski ulog Poruka i opomena sa mimbere Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Zato, dragi brate, kad plaćaš članarinu, ti ne daješ nikom do sebi. Kroz nju sebe i našu zajednicu na dunjaluku jačaš, a samo sebi za Ahiret uplaćuješ, jer je kako Poslanik veli:

“Podijeljeno naše.“

Kao što je Uzvišeni Bog i Poslanik Njegov u pozitivnom kontekstu spomenuli one koji članarinu plaćaju, Poslanik je one kojih za nju nije briga spomenuo također. Evo kako:

“Ko se ne brine za opšte potrebe muslimana ne pripada nama.“

Naši preci, djedovi i očevi su znali gdje pripadaju i u vrlo teškim vremenima brinuli se i održavali džamije, omogućavali ezanu život i sačuvali mekteb od svih nasrtaja. Nama su to predali sa jasnim očekivanjem da to čuvamo, unapređujemo i predamo našoj djeci, koja će sada zahvaljujući našoj brizi u mektebima biti naučena i osposobljena preuzeti brigu o džamiji, džematu i IZ.

Dragi brate, ako još nisi član IZ, pridruži se, tako ćeš ojačati sebe džematom, a džemat sobom. Tako ćeš i bogatiji na Ahiret otići, jer nije na odmet ponoviti, članarina je ulog u Ahiret. Sve nas pozivam da svoj odnos prema našoj zajedničkoj stvari, IZ, preispitamo kako bismo, opredjeljujući se za brigu o našoj vjeri, snažno pripadali našem ummetu i odlučno slijedili našeg Pejgambera.

Različitih smo zanimanja, želja i prohtjeva, ali nam je svima jedna želja kad je u pitanju Ahiret. Želja nam je spas, nagrada, Džennet. Da bismo do Dženneta stigli, islam ne traži odricanje od Dunjaluka, već zahtijeva da od Dunjaluka ulažemo u Ahiret. Članarina IZ je takav ulog.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da razumijemo da je briga o džamiji i džematu briga o nama samima i da je to djelo kojem ćemo se na Ahiretu obradovati. Amin!

Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor hutbe “Članarina je ahiretski ulog “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar