Da li zaista postoje meleki?

Od sastavnih dijelova imana je vjerovanje u meleke – časna, pokorna, nevidljiva, duhovna bića koja je Allah, dž.š., stvorio od svjetlosti. Oni ne griješe i izvršavaju ono što im Allah, dž.š. naređuje. Postojanje meleka je utvrđeno Kur’anom, nijekati bilo šta od spomenutog u Kur’anu rezultiralo bi izlaskom iz vjere. Svojstva meleka navedena u Kur’anu su:

Allah, dž.š., ih je stvorio prije ljudi i rekao im: „Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti“ Oni rekoše: „Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? (El-Bekare, 30)

Oni su Mu potpuno pokorni i odani:

„A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, uzdižemo.“ (El-Bekare, 30.) „

Oni onome što im Allah naredi ne opiru se, i ono što im se naredi izvršavaju… Slave Ga i sedždu Mu čine… Veličaju i zahvaljuju svome Gospodaru i u Njega vjeruju.

Ljudima je data prednost u odnosu na meleke. Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema i poučio ga imenima, pitao je meleke o njima pa ih nisu znali, dok ih Adem nije obavijestio. Tada je Allah naredio melekima da učine sedždu Ademu, iz počasti i pozdrava, a ne obožavanja. Abdullah ibn Amr, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Nema niko draži Allahu, dž.š. od ljudi.“ „Pa zar ni meleki?“ – upitaše ashabi. „Meleki su potčinjeni (da rade samo dobro), kao što su Sunce i Mjesec potčinjeni.“(Šuabul-iman, 1/175.)

Meleki se ponekad, Allahovim dopuštenjem, mogu pretvoriti u ljudski oblik, kao što je bio slučaj s Ibrahimovim gostima. Došli su u ljudskim likovima, pa im je za večeru ponudio meso debelog teleta:

„A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, osjeti da nisu uobičajeni gosti i obuze ga neka zebnja od njih. „Ti se ne boj!“ – rekoše oni. „Mi smo Lutovu narodu poslani.“ (Hud, 70)

Njihovo boravište je nebo. Na Zemlju silaze po Allahovoj odredbi: Ne silazimo osim po odredbi svoga Gospodara! (Merjem, 64)

Različiti su po obliku i položaju. Allah, dž.š., ih je učinio izaslanicima s po dva, tri i četiri krila.

On onome što stvara dodaje što hoće. (Fatir, 1)

Svakome od nas mjesto je određeno. (Es-Saffat, 164)

Od svojstava meleka je da imaju krila, na što ukazuje hadis Abdullaha ibn Mes’uda, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio Džibrila, a.s., sa šest stotina krila.

Vrste meleka i njihova zaduženja

Melek Džibril donosi Objavu. Allah, dž.š. kaže:

I Kur’an je sigurno Objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ. (Eš-Šu’ara’, 192)

Melek smrti (Azrail) je zadužen da vadi duše: Reci: „Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti!“ (Es-Sedžde, 11)

Israfil je zadužen surom – trubom kojom će najaviti Kijametski dan. Neki su zaduženi za kišu (Mikail), neki za pisanje ljudskih djela (Kiramen katibun). Allah, dž.š. kaže:

On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. (Kaf, 18) A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari. (El-Infitar, 10)

Neki od meleka čuvaju Allahove robove s prijeda i pozadi. Allah kaže:

…on ima one koji se mijenjaju ispred njega i iza njega, čuvaju ga od Allahova emera. (Er-R’ad, 11)

Postoje meleki koji mole Allaha da oprosti vjernicima grijehe, kao što se ističe u ajetima:

Meleki koji drže Arš i oni koji su oko njega, veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole da budu oprošteni grijesi vjernicima: „Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, Silan i Mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti! (El-Mu’min, 7-9)

Meliki donose radosne vijesti, oni su prijatelji i zaštitnici vjernika i na ovom i na Budućem svijetu. U Kur’anu se kaže:

Onima koji govore: „Gospodar naš je Allah“ pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki – „Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se Džennetu…“ (Fussilet, 30-31)

Neki meleki su zaduženi Džennetom i njegovim blagodatima (Ridvan i njegovo društvo, a neki Džehennemom i kaznom u njemu (Malik i drugi iz grupe Zebanija, a njih je devetnaest). Neki su zaduženi kaburskim iskušenjima (Munkir i Nekir), neki su nosioci Arša, a neki su zaduženi za kapi sjemena u maternicama i razvoj ploda do udahnuća duše.

Ima meleka koji posjećuju Kabu. Svakog dana u nju uđe sedamdeset hiljada meleka koji se ne vraćaju. Neki meleki putuju obilazeći skupove na kojima se spominje Allah, dž.š., neki su u safovima na kijamu i ne zamaraju se, neki čine sedždu ne dižući glave, a neki ovdje nisu ni spomenuti, kao što Allah, dž.š. kaže:

Vojsku tvoga Gospodara niko ne zna osim On. Ona je samo opomena i pouka čovječanstvu! (El-Muddessir, 31)

Također, postoje meleki koji učvršćuju vjernike u dobrim djelima, pogotovo kada su u džihadu: Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke:

„Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!“ U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih po šijama udarajte i udarajte ih po prstima. (El-Enfal, 12)

Abdurrahman ibn Sabit, jedan od tabiina, kaže:

„Glavne dunjalučke poslove obavljaju četiri meleka: Džibril, Mikail, Melek smrti i Israfil. Džibril upravlja vjetrovima i vojskom, Mikail je zadužen za kišu i biljke, Melek smrti je zadužen za uzimanje duša, a Israfil im donosi te naredbe.“(Šuabul-iman, 1/177.)

Autor teksta je Fuad Sedić iz knjige “Ogranci imana.”

Vaš komentar