DOVA KADA SE ČUJE EZAN

Allahumme rabbe hazihid-da’ vetittammeti ves-salatil-kaimeti ati Muhammeden el-vesilete vel-fadilete vebe’ashu mekamen mahmuden ellezi veadtehu inneke la tuhliful-miad.

Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva (ezana) i nastupajućeg namaza, podari
Muhammedu uzvišeni stepen u Džennetu i blagodati, uzdigni ga na uzvišeno mjesto
koje si mu obećao, Ti, zaista, Svoje obećanje ispunjavaš.

Autor teksta “DOVA KADA SE ČUJE EZAN” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA KADA SE ČUJE EZAN” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar