DOVA KOJOM SE MOLI ZA BERIĆET

Allahumme-gfir li zenbi vesi’ li fi dari ve barik li fi rizki

Gospodaru, oprosti mi grijehe, učini mi prostranom kuću moju, i podari mi berićet
u opskrbi mojoj.

Berićet je jedna od najvažnijih i najpotrebnijih stvari za ljudski život. Sa berićetom, siromasi su bogataši, bez berićeta, bogataši bivaju siromasi. Berićet dolazi s pokornošću Allahu, dž.š., a nestaje griješenjem. Ova se dova odnosi na berićet i njome se moli za njega. Berićet se traži kod selama (ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU), kod salavata (ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN…), u namazu i van njega, u jednoj od kunut-dova (VE BARIK LENA FIMA E’ATAJT – i podari nam berićet u onome što si nam darovao).

Autor teksta “DOVA KOJOM SE MOLI ZA BERIĆET” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA KOJOM SE MOLI ZA BERIĆET” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar