DOVA PRILIKOM JELA

Bismillah

U ime Allaha

Pred jelo, uvijek treba reći Bismillah. Isto tako treba spomenuti Allaha i prije pijenja.
Ukoliko čovjek zaboravi ovo reći na početku, pa se sjeti u toku jela ili pića, reći će:

Autor teksta “DOVA PRILIKOM JELA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI

U ime Allaha, na početku i na kraju

I hrana i piće se konzumiraju desnom rukom.

Autor teksta “DOVA PRILIKOM JELA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “ DOVA PRILIKOM JELA ” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar