DOVA ZA DŽENNET I ZAŠTITU OD DŽEHENNEMA

Allahumme inni es’elukel-džennete ve ma karrebe ilejha minel-kavli vel-ameli ve e’uzu bike minen-nari ve ma karrebe ilejha minel-kavli vel-ameli.

Gospodaru, molim Te za Džennet i za ono što njemu približava od riječi i djela, a sačuvaj me od Džehennema i onoga što njemu približava od riječi i djela.

Autor teksta “DOVA ZA DŽENNET I ZAŠTITU OD DŽEHENNEMA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA ZA DŽENNET I ZAŠTITU OD DŽEHENNEMA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar