John Joseph Saunders – 100 svjetskih velikana o islamu

John Joseph Saunders, 1910–1972 je bio britanski historičar i univerzitetski profesor, čiji je rad fokusiran na srednjovjekovnu islamsku i azijsku historiju. Bio je profesor na Univerzitetu Canterbury na Novom Zelandu. U svojoj knjizi A History of Medieval Islam (Historija srednjovjekovnog islama), o poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i islamu, napisao je:

„Gubici koje je islam nanio kršćanstvu i propaganda širena tokom krstaških ratova nisu bili pogodni za nepristrasan sud i donedavno Muhammed je bio predstavljan u kontroverznoj literaturi kao lažljivi prevarant i besramni pohotljivac. Apsurdne priče su kružile i dugo im se vjerovalo. (…)

Bez obzira na njegov sukob s Mekkom, koji je bio u staroj tradiciji arapskih plemenskih sukoba, on nikada nije tolerisao prisilnu konverziju kršćana ili jevreja (na islam), te je postavio princip ‘nema prisile u vjeri1što je rezultiralo da je islam u cjelini, jedna od najtolerantnijih vjera.”2

Svoju knjigu završio je riječima:

„Musliman koji je pogođen materijalnom i tehnološkom zaostalošću svog društva i ponižavan od strane zapadnog duha superiornosti, ipak može osjetiti da je apsolutna istina i mudrost u islamu, a ne na Zapadu.”3

100 svjetskih velikana o islamu – John Joseph Saunders Samir Bikić Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “John Joseph Saunders – 100 svjetskih velikana o islamu” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Prijevod značenja Kur`ana, El-Beqare, 256.  
  2. Saunders, J. J., A History of Medieval Islam, London: 1966. Second Impression, str. 35. 
  3. Isto, str. 204. 

Vaš komentar