Kako doći do spoznaje Uzvišenog i Slavljenog Allaha?

Spoznaju Allaha, dž.š., možemo postići idući jednim od dva puta:

  1. Preko Allahove, dž.š., Knjige koju čitamo (El-Kitabul-Makru), a to su stranice Časnog Kur’ana.
  2. Preko Allahove, dž.š., knjige koju posmatramo (El-Kitabul-Menzur), a to su stranice kosmosa. Tako da ne bi mogao reći onaj koji ne zna čitati i pisati kao dokaz pred Allahom, dž.š: “Nisam Te mogao spoznati, jer nisam znao čitati i pisati, te zbog toga nisam shvatio Istinu.”. Zar nisi mogao gledati i posmatrati ajete uzvišenosti Allaha, dž.š? Zar nisi imao oči i uši?

Pogledaj oko sebe u ljepotu onoga što je Uzvišeni Stvoritelj Allah, dž.š., stvorio! Imaš Knjigu za čitanje i Knjigu za posmatranje koje ne daju nikom pravo kazati: Nisam mogao ili nisam znao.

Kako doći do spoznaje Uzvišenog i Slavljenog Allaha Spoznaj sebe i kosmos- spoznat ćeš Stvoritelja Amr Halid Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Kako doći do spoznaje Uzvišenog i Slavljenog Allaha?” Amr Halid iz knjige “Spoznaj sebe i kosmos”.

Vaš komentar