Keit Mur – 100 svjetskih velikana o islamu

Keit Mur (Dr Keith Leon Moore, rođen je 1925. godine) je kanadski profesor emeritus anatomije na Fakultetu za hirurgiju, na Univerzitetu u Torontu. Jedan je od najistaknutijih naučnika na polju anatomije i embriologije. Autor je knjige Developing Human (Razvoj čovjeka) koja je prevedena na osam jezika i smatra se djelom na koje se nauka poziva u toj oblasti. Također, knjiga je izabrana od Naučnog komiteta za najbolju knjigu autorizovanu od jednog čovjeka.

Keit Mur je prodekan za osnovne medicinske nauke na univerzitetu Faculty of Medicine i bio je predsjedavajući za anatomiju od 1976. do 1984. god. On je jedan od osnivača Američkog udruženja anatoma (AACA), a bio je predsjednik AACA između 1989. i 1991. godine. Profesor Keit Mur radio je na komparativnoj studiji o Kur’anu, hadisu i modernoj embriologiji, te je održao više predavanja u više država na temu Kur’an o embriologiji, a na jednoj od naučnih konferencija, o Kur’anu je rekao:

„Kao rezultat studiranja Kur’ana i hadisa posljednje četiri godine otkrili smo nevjerovatan sistem podjele stadija ljudskog embrija, s obzirom da je to objašnjeno u VII vijeku. I ako je Erot Staro, osnivač nauke o embriologiji, u IV vijeku ustanovio da se embrion pileta formira u stadijima, on nije naveo nikakve detalje o ovim stadijima. Koliko nam je poznato iz historije embriologije, malo se znalo o stadijima klasifikacije ljudskog embriona sve do XX vijeka.

Zbog toga, opis ljudskog embrija koji je dat u Kur’anu ne može biti baziran na naučnom dostignuću VII vijeka. Jedino logično objašnjenje jeste da je ovaj opis objavljen Muhammedu od Boga. Nemoguće je da je on bio upoznat s tim detaljima, s obzirom na to da je bio nepismen čovjek koji nije bio upoznat s naukom.”

Nakon što je izveo detaljnu analizu kur’anskih ajeta koji govore o stvaranju čovjeka i uporedio ih s modernim naučnim faktima, zaključuje slijedeće:

„Faze embrionskog i razvoja fetusa spomenute u Kur’anu, trebaju biti korištene za učenje studenata muslimana, zato što se slažu s modernim shvatanjem razvoja čovjeka prije rođenja. To će također omogućiti doktorima i sestrama muslimanima da objasne svojim pacijentima, koristeći kur’anske reference. Muhammed nije mogao znati ove činjenice o ljudskom razvoju u VII vijeku jer većina njih nije bila otkrivena sve do XX vijeka.

Muslimani, a i ostali, upravo su donijeli zaključak da su ove činjenice jedino mogle biti objavljene Muhammedu od Jednog koji zna sve o nama, Koji zna, ne samo kako smo se razvili nego i kako živimo i funkcionišemo.”1

Keit Mur - 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Keit Mur – 100 svjetskih velikana o islamu” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=hye0CDmIgl0&ab_channel=DersoviBiH 

Vaš komentar