Kofi Anan – 100 svjetskih velikana o islamu

Kofi Anan (Kofi Atta Annan, rođen je 1938. godine) je ganski diplomata i bivši Generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Svoju karijeru započeo je 1962. godine u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Od 1972. do 1974. godine bio je Direktor turizma u Gani. Od 1987. godine pokrivao je neke od najvažnijih položaja u UN-u, uključujući mjesto Pomoćnika glavnog sekretara.

U 90-ima je bio zadužen za mirovne operacije, a od oktobra 1995. god. bio je posebni izaslanik UN-a za bivšu Jugoslaviju. Vijeće sigurnosti UN-a 13. decembra 1996. godine imenovalo ga je za Generalnog sekretara. Mandat mu je obnovljen 2002. godine, a na tom mjestu ostao je do 2006. godine. Kofi Anan i Ujedinjene nacije su kodobitnici Nobelove nagrade za mir 2001. godine.

Na seminaru o islamofobiji održanom pod pokroviteljstvom UN-a, 2004. godine, Kofi Anan je o islamu rekao:

„Islamska načela često su iskrivljena i istrgnuta iz konteksta, a neki postupci ili običaji (pojedinaca) uzeti su da predstavljaju ili simbolizuju tu bogatu i složenu vjeru. Neki tvrde da je islam nespojiv s demokratijom ili neopozivo neprijateljski nastrojen prema modernosti i pravima žena. I u prevelikom broju društvenih krugova omalovažavajući komentari o muslimanima mogu da prođu bez cenzure, što za rezultat ima da tako upakovane predrasude budu prihvaćene.

Stereotipi, također, opisuju muslimane kao suprotnost Zapada, uprkos historiji u kojoj nije bilo samo sukoba, već i trgovine i saradnje, kao i utjecaja i uzajamnog obogaćivanja umjetnosti i nauke. Evropska civilizacija ne bi napredovala do te mjere da se kršćanski naučnici nisu koristili učenjem i literaturom islama u srednjem vijeku i kasnije.”1

Kofi Anan - 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Kofi Anan – 100 svjetskih velikana o islamu” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Seminar: “Confronting Islamophobia: Education for Tolerance and Understanding”, in New York, 7. decembar 2004. 

Vaš komentar