Koje su međusobne obaveze u bračnom životu?

Ima obaveza u kojima supružnici snose istu odgovornost. Odgajanje djece islamskim odgojem zajednička je odgovornost supružnika. Velika odgovornost pada na ženu u prvim godinama. Muž je obavezan da joj u tome pomogne, a potom da preuzme potpunu ulogu kada odrastu.

 • Svaki bračni drug treba čuvati svoju čast i čast djece, a to će postići pridržavanjem Allahovih riječi:

وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

I muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spšominju Allaha, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab, 35)

Zbog ovoga žena ne treba dozvoliti nekom da uđe u kuću bez muževljeve dozvole ili da prostire postelju bez njegove dozvole. Ona ne smije primati u kuću nikoga bez muževljeve dozvole, osim ako to nužda zahtijeva. Ali i tada se mora pridržavati islamske nošnje prilikom takvog susreta. Oboma je zabranjeno osamljivanje sa osobama suprotnog pola osim sa mahremom.

Koje su međusobne obaveze u bračnom životu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

El-Buhari bilježi da je Poslanik rekao:

“Čuvajte se ulaska među žene.”

Jedan od ensarija je upitao: “Poslaniče, šta misliš o djeveru?” Odgovorio je: “Djever je smrt.” Djever je muževljeva rodbina kao što su brat, bratić, amidžić i tako dalje. Poslanik, a.s, je uporedio njihovo miješanje sa ženom kada je muž odsutan sa smrću. Poslanik, a.s., kaže:

“Čovjek se neće osamljivati sa ženom bez mahrema.”1

 • Svaki bračni drug treba se ukrašavati za drugog. Ibn Abbas kaže:

“Volim da se dotjeram za suprugu kao što volim da se ona za mene dotjera.”

 • Ako je žena obavezna da bude zadovoljna onim što joj muž može pripremiti od imetka kojim ih je Allah opskrbio, onda i muž treba biti zadovoljan s udobnošću koju mu supruga priredi, tako da ne trebaju previše zahtijevati jedno od drugog.
 • Ukoliko supruga treba da bude poslušna mužu u svemu gdje nema Allahove srdžbe, onda i muž treba biti poslušan ženi u svemu gdje nema Božije srdžbe i u čemu nema štete za porodicu, jer cilj supružnika mora biti jedinstven, a to je obostrana sreća, tražeći Allahovo zadovoljstvo u svemu što govore i rade, tako da izgledaju kao da svako čini ono što bračni drug želi, poput dijelova jednog tijela.

Prvi raskol koji se desi među supružnicima dešava se u trenutku kada jedno od njih dvoje slijedi svoju strast i ne pridržava se Allahove naredbe. Ovakav raskol će nestati lakše ukoliko se brže vrate uputi i Allahu.

 • Isto kao što je supruga dužna lijepo izgledati i mirisati za svog muža, i kao što ona ne treba dozvoliti da muž vidi ili osjeti nešto ružno, bez obzira da li se radi o njezinom izgledu ili uređenju stana – tako i on mora voditi računa o svom izgledu, poslu kojim se bavi i postupcima koje čini. Ona kod njega treba osjetiti samo lijep miris, jer je ona njegov smiraj, a i on je njezin smiraj kada ga pogleda.

Ako se muž boji Allaha u svom poslu, to je za ženu najbolja halal opskrba. Ako se pridržava sunneta u šali i igri, to joj je sreća koja njezina prsa čini prostranim.

Kao što je supruga obavezna paziti imetak muža, jer je to imetak kojim se izdržava ona i porodica, koji treba čuvati i ne rasipati, isto tako je i muž obavezan paziti na svoj imetak da ga ne troši osim na ono što je dozvoljeno i na porodicu. On ne smije zaboraviti niti zanemariti nijednu svoju obavezu.

Koje su međusobne obaveze u bračnom životu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
 • Kao što se žena ne treba pred mužem veseliti kada je potišten ili mu se obraćti nečim tužnim kada je veseo, isto tako, se on neće smijati pred suprugom kada je tužna niti će joj se obraćati nečim tužnim kada je sretna.
 • Ako je supruga obavezna izbjegavati ljubomoru i kritike onda je muž obavezniji na to, jer je on sposobniji da upravlja emocijama.
 • Ukoliko supruga treba biti mužu žena i majka onda je i muž obavezan biti supruzi muž i otac. On joj je sve u životu, on je njena budućnost i izdržavatelj porodice.
 • Ako je žena obavezna muža upozoriti na izvršavanje Božijih zapovijesti, izdržavanje porodice i vodititi računa o poslu onda je muž obavezan da svoju suprugu upozori na izvršavanje Božijih zapovijesti, da je Allahu pokorna i da vodi računa oko porodice.2

وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak. (Taha, 132)

 • Oba bračna druga dužna su čuvati bračne tajne, jer su tajne njihovo međusobno povjerenje, a širenje toga predstavlja izdaju.

Poslanik, a.s., je rekao:

“Među ljude koji će kod Allaha, dž.š., na Sudnjem danu imati najgore prebivalište, spada i čovjek koji se tjelesno sjedini sa svojom suprugom, a zatim priča drugima o bračnoj intimi. “3

 • Bračni drugovi trebaju znati da su blagost, prijateljstvo, druženje, uzajamno poštivanje njenog ili njegovog ukusa i mišljenja, pridržavanje visokih principa ponašanja i žrtvovanje za drugog najvažniji faktori bračne sreće. Međusobno sudjelovanje najviše približava ljude bez obzira bilo to u lomljenju kore hljeba ili u ideji koja kola umom.
Koje su međusobne obaveze u bračnom životu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Koje su međusobne obaveze u bračnom životu?” Hasan Šemsi Baša iz knjige “Usreći sebe i druge”.

 1. Prenosi ga Muslim. 
 2. Dr. Mahmud es-Sabbag, Bračna sreća u islamu.
 3. Prenosi ga Muslim. 

Vaš komentar