Koji događaji će se prvo desiti nakon smrti?

Klikni ▶ da poslušaš ovaj članak!

Kabursko iskušenje

To je pitanje koje će meleci uputiti čovjeku o njegovom Gospodaru, vjeri i poslaniku. Allah će u tome trenutku onoga koji je u Njega vjerovao pomoći i učiniti postojanim, pa će kazati:

„Moj Gospodar je Allah, vjera mi je islam, a poslanik mi je Muhammed“, dok će nevjernik kazati: „Ne znam.“ A licemjer će reći: „Ne znam, čuo sam ljude da to govore, pa sam i ja govorio.“

Kaburska patnja i uživanje

Kabursku patnju će imati nepravedni, licemjeri i nevjernici. Uzvišeni Allah kaže:

A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: „Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste o Allahu ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.“ (El-A’nam, 93)

Govoreći o Faraonu i njegovoj porodici, Uzvišeni Allah kaže:

„Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: ‘Uvedite Faraonove ljude u patnju najtežu!’“ (El-Mu’min, 46)

U Muslimovom Sahihu nalazi se hadis koji prenosi Zejd b. Sabit, a u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

„Da nećete nastaniti kaburove, ja bih zamolio Allaha da čujete dio kaburske patnje koju ja čujem.“ Zatim se okrenuo licem prema njima i kazao: „Molite Allaha da vas sačuva patnje u Vatri.“ Kazali su: „Molimo Allaha da nas sačuva patnje u Vatri!“ On reče: „Molite Allaha da vas sačuva patnje u kaburu.“ Rekli su: „Molimo Allaha da nas sačuva patnje u kaburu!“ On reče: „Molite Allaha da vas sačuva svih vrsta iskušenja i vidljivih i skrivenih.“ Oni kazaše: „Molimo Allaha da nas sačuva i skrivenih i vidljivih iskušenja!“ On reče: „Molite Allaha da vas sačuva iskušenja koje će donijeti Dedždžal.“ Oni rekoše: „Molimo Allaha da nas sačuva iskušenja koje će donijeti Dedždžal.“

Kaburska uživanja će imati vjernici. Uzvišeni Allah kaže:

Onima koji govore: „Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.’“ (Fussilet, 30)
„A zašto vi kad duša do guše dopre, i kad vi budete tada gledali, a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite, zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti ne povratite, ako istinu govorite? I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski – udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!“ (El-Vaki’a, 83–89)

Bera b. Azib prenosi hadis koji govori o vjerniku koji će odgovoriti na pitanja meleka:

„Zatim će doći glas s nebesa: ‘Istinu je rekao Moj rob pa mu pripremite posteljinu iz Dženneta, obucite ga džennetskom odjećom i otvorite mu prolaz ka Džennetu.’ Do njega će dopirati džennetski lijep i ugodan miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu dokučiti.“ (Bilježi Ahmed i Ebu Davud u dugom hadisu).1

Koji događaji će se prvo desiti nakon smrti? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Koji događaji će se prvo desiti nakon smrti?” hfz. Edin Redžepović iz knjige “Vjerovanje u Sudnji dan”.

  1.  Muhammed Salih el-Usejmin: Temelji islamskog vjerovanja, 43–45. str. 

Vaš komentar