Mark Veston – 100 svjetskih velikana o islamu

Mark Veston (Mark Weston, rođen je 1953. god) je Američki novinar, pisac i govornik. Diplomirao je historiju na Brown University, a diplomu pravnog fakulteta stekao je na Univerzitetu u Teksasu. Bio je novinar ABC News-a, pisao je članke za New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times i New York Daily News Weston. Bio je gostujući profesor na kralj Faisal Centru za istraživanje i islamske studije u Rijadu, Saudijska Arabija.

Napisao je knjigu Prophets And Princes (Poslanici i prinčevi), a u njoj je o islamu i poslaniku Muhammedu, između ostalog, napisao slijedeće:

„Za 1400 godina islam je dao smisao životima mnogih generacija, edukujući ih i opismenjavajući ih, kako muškarce tako i žene. Muhammed je znatno popravio život žena. Kur’an, sveto pismo islama, daje ženi pravo da se razvede od muža, ako se on ponaša loše prema njoj i naređuje da žena dobija dio porodične imovine, što je revolucionarna ideja u bilo kojem dijelu svijeta sve do savremenog doba. Muhammed je, također, podučavao da žena treba da se obrazuje i da ima pravo glasa u odabiru svog muža.”1

Potom je dodao:

„Uobičajeno zapadnjačko uvjerenje da je islam ‘religija mača’ pogrešno je. Islamski osvajači dozvoljavali su kršćanima, jevrejima i hindusima da zadrže svoju vjeru zato što Kur’an zabranjuje preobraćanje na silu. Milioni Hindusa, zorostraista kao i sirijskih i koptskih kršćana koji su prešli na islam u osmom, devetom i desetom vijeku, učinili su to slobodnom voljom jer su njihovi muslimanski osvajači vladali pravednije nego bilo koji ranije poznati vladari.”2

Zatim je napisao:

„Inteligentni ljudi bili su odani Muhammedu, ne samo zbog njegove poruke, nego i zbog njega samog. Svako ko je poznavao Muhammeda, može se prisjetiti kako je bio ljubazan i racionalan. Insistirao je da sluge, robovi i životinje budu tretirani na lijep način i posvećivao je starim ženama sa sela istu pažnju kao i plemenskim poglavarima.”3

O Kur’anu je još napisao:

„Tokom 621. i proljeća 622. godine, cijela plemena u Medini postali su muslimani. U vrijeme kada je poezija bila sredstvo komunikacije jednako važno kao što su televizija i filmovi danas, ljepota arapskog Kur’ana osvojila je srca i umove mnogih.”4

Mark Veston - 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić Islamske knjige BiH islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Mark Veston – 100 svjetskih velikana o islamu” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Mark Weston, Prophets And Princes, John Wiley & Sons, New Jersey, 2008. str. 15. 
  2. Isto, str. 16. 
  3. Isto, str. 22. 
  4. Isto, str. 24. 

Vaš komentar