Meleki nemaju pol (nisu opisani kao muško ili žensko)

Jedan od razloga zbog kog su Ademovi potomci zalutali u svom stavu o nevidljivim svjetovima je što su neki nastojali da ove svjetove usklade po ljudskim i ovosvjetskim mjerilima i standardima. Jednog od njih vidimo da se čudi tome što bi Džibril dolazio Poslaniku, s.a.v.s., nakon nekoliko sekundi nakon što bi Poslaniku, s.a.v.s., bilo upućeno pitanje i on zatražio odgovor od Allaha, dž.š. Kako je dolazio ovom čudnom i neobičnom brzinom?! Svjetlosti trebaju milioni svjetlosnih godina da dopru do bliskih zvijezda na nebu.

Ovaj jadnik ne zna da je njegov primjer kao primjer mušice koja nastoji da brzinu aviona svede u svoje standarde. Kada bi razmislio o ovome, sigurno bi saznao da svijet meleka ima standarde koji se u potpunosti razlikuju od naših ljudskih standarda i mjerila.

Meleki nemaju pol Umer Sulejman el-Eškar Umer Sulejman el-Eškar Akaid El-Kelimeh Islamske knjige Poučni islamski tekstovi
Meleki nemaju pol: “Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju.” (Ez-Zuhruf, 19.)

U ovoj sferi su zalutali arapski mušrici koji su tvrdili da su meleki ženskoga pola. Ovaj neispravan stav se kod njih pomiješao sa još većom legendom i mitom, te su oni tvrdili da su meleki Allahove kćeri.

Kur'an im se suprotstavlja u ove dvije stvari. Objašnjava da se oni – u onome što tvrde – ne oslanjaju na ispravan dokaz i da je ovaj stav neispravan. Čudno je što oni pripisuju Allahu kćerke, a sami mrze kćerke. Kada neko od njih bude obaviješten da je darovan kćerkom njegovo lice pocrni i on postaje potišten. Možda se i skrije od ljudi stideći se ‘zla’ kojim je ‘rastužen’. Takav maloumnik može preći svaku granicu i zakopati novorođenče u zemlju. Pored svega toga, pripisuju Allahu djecu i tvrde da su ženska. Ovako nastaje legenda i cvjeta u umovima onih koji nisu obasjani Božanskom svjetlošću.

Poslušaj sljedeće ajete koji govore o ovoj izmišljotini i kritiziraju njene sljedbenike:

Meleki nemaju pol Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“A upitaj ih: “Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi, zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?” Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore: “Allah je rodio” – oni su, zaista, lažljivci. Zar je On kćeri sinovima pretpostavio? šta vam je, kako rasuđujete?! Zašto ne razmislite? lli, gdje vam je dokaz očiti? ” (Es-Saffat, 149-156.)

Allah, dž.š., je ovaj njihov stav učinio svjedočanstvom za koje će ih pitati. Jedan od najvećih grijeha je govor o Allahu bez znanja:

Meleki nemaju pol Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu?- Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovaratif” (Ez-Zuhruf, 19.)

Autor teksta “Meleki nemaju pol“Umer Sulejman el-Eškar” iz knjige “Svijet meleka.”

Vaš komentar