Pohvaljenost nošenja Zemzem-vode iz Mekke

Klikni ▶ da poslušaš ovaj članak!

Donošenje Zemzema sa hadža u mjesto boravka hadžija jedan je od sunneta, odnosno mustehaba. Ovo se temelji na Poslanikovom, a.s., nošenju Zemzem-vode u velikim vrčevima ka 400 km udaljenoj Medini, iako je u Medini bilo vode u izobilju. Allahov Poslanik, a.s., je pio ovu vodu, njome pojio bolesne, i Zemzemom ih poljevao kako bi ozdravili. 

Od Aiše, r.a., se prenosi da je ona nosila Zemzem ka Medini i da je obavještavala ljude da je i Allahov Poslanik, a.s., to činio. 1

Također se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., poručivao da mu se pošalje Zemzema iz Mekke kako ga u njegovom domu u Medini ne bi nestalo. Tako je jedne prilike naredio da se napiše pismo Suhejlu bin Amru, r.a., sljedeće sadržine:

“Ako ti ovo moje pismo dođe noću, ne čekaj jutro. Ako ti dođe danju, ne čekaj noć, a da mi ne pošalješ Zemzema.” On je tada napunio dvije velike mješine i poslao mu ih na devi. 2

U hanefijskom, malikijskom i šafijskom mezhebu, se izričito spominje da je nošenje Zemzema ka svom domu pohvaljena stvar. 

Ovaj sunnet su prakticirale prve generacije muslimana i on se prakticira, hvala Allahu, i dandanas, tako da hadžije Zemzem nose do svih dijelova dunjaluka, nadajući se bereketu i hajru od Allaha. 

Od Habiba bin Ebi Sabita se prenosi da je upitao jednog od najvećih učenjaka od tabiina – Ata’a bin Ebi Rebbaha:

“Da li da ponesem kući nešto Zemzema?” On mu je odgovorio: “Nosili su ga Allahov Poslanik, s.a.v.s., kao i Hasan i Husejn, r.a.” 3

Jedna od karakteristika Zemzem-vode je da ona može veoma dugo stajati, a da ne promijeni svoja svojstva. U tome je još jedan vid blagodati Zemzem-vode. 

Dozvoljeno je koristiti Zemzem-vodu za spravljanje kahve, čaja, supe i sl. 

Našim hadžijama savjetujemo da iz svetih mjesta Mekke i Medine manje donose jeftine kineske robe, koju mogu kupiti i kod nas, već da se trude donijeti što više mubarek Zemzem-vode, za sebe, svoje porodice i prijatelje. 

Na kraju: Neka je hvala Allahu Gospodaru svih svjetova i neka su salevat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., i sve njegove sljedbenike.

Pohvaljenost nošenja Zemzem-vode iz Mekke Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Pohvaljenost nošenja Zemzem-vode iz Mekke” Esmir M. Halilović iz knjige “Vrijednosti i ljekovitost zemzem vode”.

  1. Tirmizi u Sunenu, 3/290.
  2. Ahbaru Mekke od Ezrekija, 2/51.
  3. Taberani u Mu’džemul-kebiru, 3/28.

Vaš komentar