RECENZIJA: ODJEĆA ŽENE MUSLIMANKE PO KUR'ANU I SUNNETU

Knjiga Džilbabul-mer’etil-muslimeti fil-kitabi ves-sunneh (Odjeća žene muslimanke u Kur’anu i sunnetu) uvaženog šejha, muhaddisa ovog vremena, Muhammeda Nasiruddina Albanija, jedno je od najpoznatijih njegovih djela. Istina je da se na temu pokrivanja žene muslimanke pisalo mnogo, kako kod nas, tako i u svijetu, međutim, ono što je karakteristika ovog djela jeste da je pisac u njemu spomenuo sve uslove koji se moraju ispuniti prilikom pokrivanja žene muslimanke. Ti uslovi su sljedeći:

  • da pokrije cijelo tijelo, osim onog što je izuzeto
  • da ne bude ukras sam po sebi
  • da ne bude providan
  • da bude širok
  • da nije namirisan da ne liči muškoj odjeći
  • da ne nalikuje nevjerničkoj odjeći
  • da ne bude odjeća isticanja.

Sve ove uslove šejh je argumentirao dokazima iz Kur’ana i sunneta, te govorom islamskih učenjaka. Na veliku žalost, lahko ćemo uočiti da je propisani hidžab vrlo rijedak danas, osim kod onih kojima se Allah smilovao, pa se trude da upoznaju ovu vjeru kroz dokaze iz Kur’ana i sunneta. Iz tog razloga prijevod ove knjige na naš jezik od velike je važnosti i značaja i zato je potrebno svakom muslimanu i muslimanki da vide ove dokaze, a posebno oni pod čijom se odgovornosti nalazi ženska čeljad i oni u koje se gleda kao u uzore po pitanju vjere.

Ovim redovima nisam želio pohvaliti ovu knjigu, jer meni ne priliči da govorim o knjigama nekoga poput šejha Albanija, već sam samo htio dati jedan kratki uvid u ovu knjigu, te istaći veliku bitnost ove tematike. U svakom slučaju, mogu samo reći da mi je pripala velika čast da napišem ove redove o ovoj korisnoj knjizi. Molim Uzvišenog Allaha da nas uputi stazama Kur’ana i sunneta, te poimanju i metodologiji prvih generacija (selefus-saliha) i da nam podari da se hidžab ponovo vrati na ove prostore kako je nekad bio prisutan, amin.

Dževad Gološ Mostar, 3. januar 2014.

Autor teksta RECENZIJA Odjeća žene muslimanke po Kur'anu i sunnetu je Muhammed Nairuddin Albani iz knjige Odjeća žene muslimanke po Kur'anu i sunnetu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Muhammed Nasiruddin Albani iz knjige “Odjeća žene muslimanke po Kur'anu i sunnetu.”

Vaš komentar