RECENZIJA: Održavanje rodbinskih veza

Hvala Allahu. Njemu donosimo zahvalu, od Njega pomoć i oprost molimo. Allahu se utječemo od zla u nama samima i naših loših djela. Koga Allah na Pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti. A koga On u zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može uputiti.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Kojem ništa nije ravno. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Ali Imran, 102)

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. (En-Nisa, 1)

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono šta bude želio. (El-Ahzab, 70-71)

Najistinitiji govor je Allahova Knjiga. Najbolja uputa je uputa Muhammeda, s.a.v.s. Najgore stvari su novotarije. Svaka nova stvar je novotarija, a svaka novotarija je zabluda svaka zabluda vodi u Vatru.

Od puteva kojima se čovjek približava Allahu jeste i održavanje rodbinskih veza. Allah je učinio da to djelo bude uzrok ulaska u Džennet, uzrok opraštanja grijeha, kao i uzrok povezivanja s Njim. U ovom vremenu postoji jako velika potreba da se ljudi upozoravaju na održavanje rodbinskih veza, zato što su, osim onih kojima se Allah smilovao, poprimili zapadnjačke, nevjerničke običaje. Može se naći čovjek koji stanuje u amidžinom ili dajdžinom komšiluku, ali ih rijetko posjećuje ili, ih čak, ne posjećuje.

Allah je podario mnoga sredstva pomoću kojih ljudi mogu održavati rodbinske veze. Pametan je onaj ko se njima okoristi, lijepo održava rodbinske veze i stekne veliku nagradu kod Allaha.

Odlučila sam napisati nešto o održavanju rodbinskih veza, načinu njihovog održavanja i nagradi koju čovjek ima za to.

Molim Allaha da se ovim okoriste čitalac ili slušalac i da nas pomogne u izvršavanju stvari koje nam vjera nalaže. Uistinu je On Darežljivi, Plemeniti, Dobročinitelj i Samilosni.

Ummu Hafs

Recenzija Održavanje rodbinskih veza Ummu Hafs Abir Bint Muhammed Ešuvejhi iz knjige Održavanje rodbinskih veza. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta “RECENZIJA: Održavanje rodbinskih veza” Ummu Hafs Abir Bint Muhammed Ešuvejhi iz knjige “Održavanje rodbinskih veza.“

Vaš komentar