DOVA za Džennet

DOVA za Džennet Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Rabbi-bni li ‘indeke bejten fil-dženneti.

Gospodaru, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu.. (El-Tahrim, 11)

Ovo je još jedna dova kojom se traži Džennet. Kuća u Džennetu je, zasigurno, prelijepi dvorac kakav se na ovom svijetu ne može naći niti vidjeti.

Ova dova je izraz nemoći Asje, žene faraonove, nastala kao odgovor na faraonov zulum koji je bio veliki nevjernik i silnik, a zulum je uvijek stajao blizu kufra (nevjerstva).

DOVA za Džennet Dove za svaku priliku najljepše dove dova za dove za Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA za Džennet” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar